Zoek
Bijeenkomst Duurzame Energie Nijkerk 11 oktober 2021 windmolens zonnevelden

Terugkijken: online bijeenkomst opwek duurzame energie

Op 11 oktober (‘ 21) vond de online bijeenkomst over het opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden in Nijkerk plaats. Kon u er niet bij zijn of wilt u de informatieavond terugkijken, dan kan dat hier: video bijeenkomst duurzame energie Nijkerk.

Wat, hoeveel en vooral waar?

Tijdens de bijeenkomst leggen wethouder Dijksterhuis en projectleider Erik Zweers uit hoe, waarom en hoeveel duurzame energie Nijkerk moet opwekken om te voldoen aan de opgave zoals die is afgesproken in het Klimaatakkoord en in de Regionale Energiestrategie.

Omdat zowel de zon als de wind schone, krachtige en onuitputtelijke bronnen zijn waarmee we energie kunnen opwekken, wil de gemeente een aantal windmolens en een zonneveld in Nijkerk plaatsen. Op dit moment wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van 2 windmolens en 40 hectare zonneveld bij een gebied langs de A28.

Inspreken op onderzoek naar de effecten

Om zeker te weten of dat kan, laat de gemeente eerst een onderzoek uitvoeren naar wat het effect van windmolens en een zonneveld is op de omgeving. De opdracht voor deze milieu effecten rapportage (m.e.r.) ligt tot 10 november ter inzage op het gemeentehuis en op deze pagina.

Delen
Ga naar de inhoud