Zoek

Beleid duurzame mobiliteit

Beleid duurzame mobiliteit Nijkerk

Schoner verkeer en vervoer

Duurzame mobiliteit is één van de pijlers in de route naar een energieneutraal Nijkerk. Want verkeer en vervoer is verantwoordelijk voor zo’n 30% van de totale energievraag in de gemeente. En voor hetzelfde percentage aan CO₂-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen.

Visie op verduurzaming verkeer

Vervoer is onmisbaar, maar het veroorzaakt wel zo’n 30% van de CO₂-uitstoot. Daarom onderzoeken we als gemeente hoe we op een duurzame manier mobiel en bereikbaar kunnen blijven. Hoe we dat willen aanpakken staat in de nieuwe Mobiliteitsvisie van gemeente Nijkerk, die binnenkort verschijnt.

Hoofdlijnen beleid duurzame mobiliteit

Dit beleid beschrijft hoe de toekomst van het verkeer en vervoer in Nijkerk eruit gaat zien. Daarbij is ruim aandacht voor duurzame mobiliteit. Op hoofdlijnen: we willen het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen (omdat die bij verbranding CO₂ uitstoten, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde). En we willen het gebruik van duurzame energie (zoals bij elektrisch rijden) stimuleren.

Wanneer we het over het verkeer en vervoer van ondernemers hebben, dan gaat het enerzijds over het transport van producten of dienst en anderzijds over het woon-werkverkeer van werknemers.

Gratis advies

Ondernemers kunnen hulp krijgen bij het verduurzamen van de mobiliteit van hun werknemers, dankzij gratis advies op maat van de Mobiliteitsmakelaar die de gemeente Nijkerk aanbiedt.

Daarnaast bestaan er meerdere subsidies en regelingen voor het verduurzamen van zakelijk vervoer. 

Gemeente Nijkerk kijkt naar andere manieren van mobiliteit, waarmee we het gebruik van energie en de uitstoot van CO₂ flink kunnen verminderen. Vanzelfsprekend maakt elektrisch rijden onderdeel uit van het beleid over duurzame mobiliteit in Nijkerk, omdat hiervoor schone energie kan worden gebruikt.

Maar we onderzoeken ook wat er nog meer mogelijk en nodig is en wat de gemeente daarin kan betekenen. Bijvoorbeeld bij het stimuleren van fietsen. En hoe kan duurzame mobiliteit meegenomen worden in de inrichting van (toekomstige) bedrijventerreinen? Wat is er bijvoorbeeld mogelijk wat betreft crossdocking (waardoor dankzij slimme logistiek minder opslag en transport nodig is)? Uiteraard wordt er ook aandacht gegeven aan dit thema bij de realisatie van het nieuwe stadhuis, door bijvoorbeeld oplaadpunten voor elektrische fietsen en andere fietsvoorzieningen te installeren voor medewerkers.

Het onderwerp duurzame mobiliteit maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma Nijkerk Energieneutraal 2020-2023. Het is de bedoeling dat we in 2050 geheel energieneutraal zijn als gemeente. 

Duurzame mobiliteit laadpaal oplaadpunt stadhuis elektrisch rijdenDe gemeente Nijkerk is voorstander van elektrisch rijden, want om de klimaatdoelen te halen moeten we ook onze mobiliteit verduurzamen. Elektrische auto’s zijn stiller, schoner en efficiënter in het gebruik van energie dan benzine- en dieselauto’s. Bovendien kunnen elektrische auto’s duurzame (schone) energie gebruiken.

Ook voor de autobezitter is het interessant. Opladen met stroom is vrijwel altijd goedkoper dan benzine of diesel tanken. De verbruikskosten en kosten voor het onderhoud zijn lager dan bij een benzine- of dieselauto. En tot 2025 hoeft u geen motorrijtuigenbelasting en geen aanschafbelasting te betalen over een elektrische auto.

Openbare oplaadpunten laadpaal Nijkerk elektrische autoElektrische auto’s laden op via het elektriciteitsnet. Dit vraagt veel van het net en bovendien zijn er steeds meer aansluitingen nodig. Daarom werken we als gemeente Nijkerk samen met de netbeheerder en de provincies Gelderland en Overijssel aan een Regionale aanpak laadinfrastructuur (de GO-RAL). Met dit plan zorgen we ervoor dat u altijd kunt opladen in Nijkerk en in de regio. En dat het aantal laadpunten gelijk opgaat met de verkoop van e-auto’s, bestelbussen, taxi’s, bussen en vrachtwagens.

Ga naar de inhoud