Zoeken

Landelijk beleid Klimaatakkoord

Landelijk beleid Klimaatakkoord duurzaam Nijkerk

Alle gemeenten energieneutraal

Net als heel Nederland staat Nijkerk voor de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we aan de ene kant flink moeten bezuinigen op het gebruik van energie. En aan de andere kant dat we de energie die we wel nodig duurzaam moeten opwekken. Dit landelijke beleid is afgesproken in het Klimaatakkoord.

Het landelijk Klimaatakkoord

Om de klimaatveranderingen tegen te gaan is het Klimaatakkoord samengesteld. Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland tegen te gaan en daarmee de opwarming van de aarde te beperken. Meer lezen? Kijk hier op de website over het Klimaatakkoord.

Landelijk, regionaal, lokaal

Dit beleid wordt op landelijk, regionaal en lokaal niveau uitgevoerd. Nijkerk hoort op regionaal niveau bij de regio Foodvalley en lokaal voeren we als gemeente ons eigen beleid, beide in lijn met het Klimaatakkoord.

Het klimaat verandert en dat heeft grote gevolgen. IJskappen smelten waardoor de zeespiegel stijgt. En wereldwijd krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Zware regenval met als gevolg overstromingen. Hittegolven en grote droogte. Veranderingen die het voortbestaan van planten- en diersoorten bedreigen.

Het is tijd om de snelle opwarming van de aarde terug te dringen. Omdat we als mens grote invloed hebben op het klimaat moeten én kunnen we daar met z’n allen wat aan doen. Zoals besparen op energie, zo min mogelijk fossiele brandstoffen (zoals aardgas  en olie) gebruiken, de energie die we wel gebruiken duurzaam opwekken, onze mobiliteit verduurzamen en grondstoffen hergebruiken. We moeten duurzamer met de aarde omgaan.

Door het nemen van deze maatregelen worden we CO₂-neutraal en energieneutraal. Gemeente Nijkerk zet in op energie besparen en het duurzaam opwekken van energie. 

Ga naar de inhoud