Zoeken

Beleid duurzaamheid Nijkerk

Beleid Nijkerk duurzaam lokaal duurzaamheid

Nijkerk CO₂- en energieneutraal

Nijkerk wil in 2035 CO₂ neutraal en in 2050 energieneutraal zijn. Deze doelstelling ligt in de lijn van het Klimaatakkoord. Om dat te halen moeten we in de gemeente ons energieverbruik flink verminderen. En wat we wel gebruiken moeten we duurzaam opwekken. Daarom maakt Nijkerk beleid  om duurzamer te worden.

Beleid van Nijkerk

Het doel is om in 2050 energieneutraal te zijn. De hoofdlijnen van het beleid van de gemeente zijn: besparen op het gebruik van energie en energie duurzaam opwekken. Want hoe minder energie we gebruiken, hoe minder we hoeven op te wekken. En dus hoe minder ruimte er nodig is voor windmolens en zonnevelden.

Zon en wind

Voor het opwekken van duurzame energie willen we onder andere de zon als bron gebruiken. De daken van bedrijven, woningen en maatschappelijke gebouwen bieden al veel ruimte om zonnepanelen te plaatsen, dus dat stimuleren we als gemeente.

Daarnaast wil we ook rest-gronden aan de randen van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen benutten voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze hoeveelheid zonnepanelen bij elkaar is helaas nog niet voldoende om heel Nijkerk te voorzien van duurzame energie. Er zijn aanvullende opties nodig voor zonne- en windenergie. Bij voorkeur zo veel mogelijk langs infrastructuur, zoals langs de A28. Het voornemen is om daar zowel windmolens als zonnevelden te plaatsen.

De opgave van deze energietransitie is enorm. Daarom maken we zorgvuldige afwegingen voordat we een besluit nemen. En daarbij proberen we u zo goed mogelijk te informeren. Uiteraard is er in dat proces ruimte voor inspraak, klankborden en om input te geven aan de gemeenteraad. Stap voor stap worden we samen transitie-gereed. Dit duurzaamheidsbeleid geldt voor de hele gemeente Nijkerk: Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Energieneutraal worden doen we samen.

Routekaart en Uitvoeringsprogramma

Goed om te weten

Ook in Nijkerk hebben we helaas te maken met netcongestie. Dat heeft effect op de eerder gemaakt plannen. Desondanks zet Nijkerk alles op alles om ervoor te zorgen dat we energieneutraal worden. Zodat we de aarde gezond kunnen doorgeven aan de generaties na ons.

Ga naar de inhoud