Zoeken

Biodiversiteit in Nijkerk

Biodiversiteit Nijkerk duurzame natuur balans ecosysteem

Duurzame balans door biodiversiteit

Biodiversiteit en duurzaamheid gaan hand in hand, ook in Nijkerk. Want een duurzaam ecosysteem geeft ons zuurstof, schoon water, eten en grondstoffen. Dat ecosysteem willen we dus zoveel mogelijk in balans houden. Dat kan onder meer door de opwarming van de aarde tegen te houden en de natuur voldoende ruimte te geven, zodat er zoveel mogelijk verschillende dieren- en plantensoorten (blijven) leven.

Balans in de natuur

Nijkerk is gezegend met een opmerkelijk divers en robuust landschap, met een rijke flora en fauna. Maar de druk op het buitengebied is groot. We hebben ruimte nodig voor huizen, (agrarische) bedrijven, we willen recreëren en de natuur moet kunnen bloeien. Alle plannen die de gemeente maakt, worden daarom getoetst aan de ecologie. En voor wat hoort wat: de ruimte die we van de natuur vragen, moeten we op een logische manier compenseren. Zodat de balans in het ecosysteem stabiel blijft. En we de grote biodiversiteit in Nijkerk behouden en zelfs versterken.

Tuintegel inruilactie

Doe mee aan de tuintegel-inruilactie! Zodat er meer groen en minder tuintegels in Nijkerk komen. Wanneer u tegels uit uw tuin bij ons inlevert, krijgt u hier een waardebon voor, die u bij Zorgkwekerij Harcohof kunt inruilen voor vaste tuinplanten. En daar krijgt u ook nog een zak tuinaarde bij!

Meer info over deze tuintegel inruilactie.

Regentonactie

Schaft u een regenton (met eventueel bijbehorende accessoires zoals een kraantje of aansluitpunt) aan bij één van onze deelnemers? Dan betaalt de gemeente mee!

Meer info over de regenton-actie.

Gratis bloemzaad

Wanneer u op bezoek komt bij onze Klimaatkamer krijgt u gratis een zakje bloemzaadjes mee. Inheems en biologisch gekweekt.

Meer info over de gratis bloemzaad actie.

De omgeving is bepalend voor de lokale Biodiversiteit Nijkerkbiodiversiteit. Het is dus belangrijk om die omgeving stabiel te houden. Nijkerk kent tal van bijzondere flora en fauna. Zoals ganzen, diverse vleermuizen, dassen, graspiepers en boommarters. Maar ook de modderkruiper, heikikker, hazelworm en bittervoorn leven in ons buitengebied. En er groeit onder meer stroomdalgras, veenpluis, schorenzoutgras, de dotterbloem, zilte rus en in onze natte bossen is waterviolier te vinden.

Biodiversiteit Nijkerk beschermen

Deze natuur willen we beschermen. Hoe gemeente Nijkerk dat doet staat omschreven is het Landschapsontwikkelingsplan Nijkerk

biodiversiteit Nijkerk windmolens landschapWe moeten als gemeente (en als regio) veel duurzame energie gaan opwekken om zo de opwarming van de aarde, die onze biodiversiteit bedreigt, tegen te gaan. Daarbij richten we ons met name op windmolens en zonnevelden. Omdat de wind en zon schone energiebronnen zijn en bovendien onuitputtelijk. Maar het plaatsen van windmolens en zonnepanelen kost ruimte en heeft effect op de omliggende natuur. En daarmee wellicht op de biodiversiteit.

Daarom mogen windmolens en zonnevelden niet overal geplaatst worden. De gemeente kijkt vooraf streng naar wat het effect op de flora en fauna, de waterhuishouding en grondkwaliteit zal zijn. En hoe dit eventueel is te compenseren.

En dat is een puzzel. Want andere randvoorwaarden zijn dat de locatie aansluiting heeft op het bestaande elektriciteitsnetwerk, het moet dichtbij de gebruikers zitten (bedrijven zijn bijvoorbeeld grootgebruikers), maar niet te dicht bij woonhuizen zijn. En er wordt gekeken naar mogelijk storende lichtreflectie, het geluid en de archeologie op de locatie.

Lees hier meer over het opwekken van windenergie en zonne-energie in Nijkerk. 

In het stedelijk gebied – waar onze woningen, bedrijven en wegen liggen – wordt de natuur belemmert door ruimtegebrek en verstening. Daar heeft niet alleen de flora en fauna last van, maar wijzelf ook. Bijvoorbeeld door wateroverlast omdat regenwater  niet in de bodem kan zakken en door een mindere luchtkwaliteit.

Minder steen, meer groen

Het helpt als we zorgen voor meer groen in de bebouwde kom. Bijvoorbeeld door stenen te vervangen met gras en planten, door onze tuinen te vergroenen of door groene daken aan te leggen.

ACTIE: Kent u onze tuintegel inruilactie? Wanneer u tegels uit uw tuin via onze Regenwateradviseur inlevert, krijgt u een bon voor gratis tuinplanten + een zak aarde. Lees hier meer over de tuintegel inruilactie.

Minder CO₂-uitstoot

Maar ook door onze CO₂-uitstoot te verminderen. En dat kan onder andere door minder energie te gebruiken, door aardgasvrij te wonen, door de eigen energie duurzaam op te wekken en door onze mobiliteit te verduurzamen.

Minder hout stoken

Ook het stoken van hout geeft CO₂-uitstoot. Door minder gebruik te maken van de open haard en vuurkorf houden we de lucht schoner.

Gratis advies van onze Regenwateradviseurs

Wilt u weten wat bij uw huis mogelijk is om de biodiversiteit een handje te helpen? Maak dan een afspraak in uw tuin met onze Regenwateradviseur. Ze komt graag langs om mee te kijken naar de mogelijkheden om slim om te gaan met regenwater in uw tuin. Haar advies is gratis. Het is een service van de gemeente Nijkerk. Een afspraak maken kan door te mailen of bellen:

Gratis advies van het Energieloket

Wilt u gratis advies over wat u aan uw woning kunt doen om te verduurzamen? Maak een afspraak met ons Energieloket!

Ga naar de inhoud