Zoek

Regionaal beleid

Regionale Energiestrategie regionaal beleid Foodvalley

Regionale Energie Strategie Foodvalley

Het landelijke duurzaamheidsbeleid wordt deels uitgevoerd door 30 regio’s. Iedere regio stelt een Regionale Energie Strategie (RES) op. Een regionaal beleid en gezamenlijk plan over het opwekken van duurzame energie op land in de regio. Nijkerk valt onder de duurzaamheidsregio Foodvalley. En samen werken we aan de Regionale Energie Strategie Foodvalley:

Zonnepanelen en windmolens

Als regio onderzoeken we de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op land. Daarbij richten we ons nu vooral op zonne- en windenergie, omdat de bronnen zon en wind schoon en onuitputtelijk zijn. Maar we houden daarnaast natuurlijk ook ontwikkelingen en innovaties in de gaten.

Op 21 april 2021 heeft Regio Foodvalley de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 ingeleverd bij het rijk. Lees hier de korte versie van de Regionale Energie Strategie RES 1.0

Wilt u nog meer informatie over de RES? Lees dan hier de formele Regionale Energie Strategie regio Foodvalley 1.0.

Voor het plaatsen van windmolens en collectieve zonnevelden is eerst onderzoek nodig. Waar is ruimte? En hoeveel? Wat zal het effect op de flora en fauna zijn? Is er op die locatie aansluiting op het energienetwerk? Welke warmtebronnen kunnen we gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af zouden kunnen? Is er voldoende draagvlak voor? En is het financieel haalbaar? Al deze afwegingen samen vormen de RES, de Regionale Energiestrategie Foodvalley. Het opstellen van deze strategie doen we stap voor stap.

Bekijk hier wat daarbij de tijdlijn is.

Nijkerk valt onder de duurzaamheidsregio Foodvalley. In deze RES-regio werkt Nijkerk samen met zeven andere gemeenten, twee provincies en het waterschap aan het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). Met als doel dat heel Regio Foodvalley in 2050 energieneutraal is. Dus dat we evenveel energie (duurzaam) opwekken als we gebruiken.

De gemeenten waar we mee samenwerken zijn Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen.Gemeenten samenwerking Regio Foodvalley

Gemeente Nijkerk zet in op het besparen van energie en op het duurzaam opwekken ervan. Het doel is om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dat te bereiken is er tot die tijd een besparing op het energieverbruik nodig van 50%. Daarnaast moeten we de energie die we met z’n allen wél gebruiken in Nijkerk op duurzame wijze opwekken. Energie besparen is essentieel, want hoe minder we gebruiken, hoe minder we hoeven op te wekken.

Duurzame bronnen voor opwek

Voor het opwekken van duurzame energie willen we onder andere de zon als bron gebruiken. De daken van bedrijven, woningen en maatschappelijke gebouwen bieden al veel ruimte om zonnepanelen te plaatsen, dus dat stimuleren we als gemeente. Daarnaast wil we ook rest-gronden aan de randen van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen benutten voor het plaatsen van zonnepanelen. 

Deze hoeveelheid zonnepanelen bij elkaar is helaas nog niet voldoende om heel Nijkerk te voorzien van duurzame energie. Er zijn aanvullende opties nodig voor zonne- en windenergie. Bij voorkeur zo veel mogelijk langs infrastructuur, zoals langs de A28. Het voornemen is om daar zowel windmolens als zonnevelden te plaatsen.

Ga naar de inhoud