Zoek

Kantoren naar Energielabel C

Kantoren energielabel C verplicht

Energielabel C verplicht voor kantoorpanden

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben. En let op: wanneer uw kantoorgebouw op die datum niet voldoet aan de eisen, dan mag het vanaf die dag niet meer als kantoor worden gebruikt.

Kijk hier wat voor uw kantoor van toepassing is:

 

Weet u niet zeker welk energielabel uw kantoor of bedrijfspand heeft? Dan kunt u dat via deze website checken.

Energielabel C kantoren bedrijf onderneming checken

Bij een primair fossiel energieverbruik van 225 kWh/m² per jaar is het voor kantoren verplicht om vanaf 2023 minimaal Energielabel C te hebben.

Wilt u weten of dit voor uw kantoor geldt? Dan kunt u dat toetsen middels deze Beslisboom Energielabel C kantoren.

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) minder dan 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw is minder dan 100 m2
  • het gaat om een monumenten, zoals bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

De overheid stelt deze eisen om te besparen op energieverbruik, zodat de CO₂-uitstoot wordt teruggedrongen. Dit is nodig om verdere klimaatverandering tegen te houden.

Wilt u nog meer informatie over de verplichting van Energielabel C voor kantoren, lees dan hier verder op de website van RVO.

De overheid stelt deze eisen om energie, en dus ook CO₂-uitstoot, te besparen. Voor het welzijn van de toekomstige generatie. Dat doen we niet alleen in de gemeente Nijkerk, maar in heel Nederland. En samen met andere landen die het Klimaatakkoord van Parijs hebben getekend.

Ga naar de inhoud