Zoek

Kantoor met energielabel D t/m G

Kantoren Energielabel C Duurzaam Nijkerk ondernemers

Wanneer het energielabel van uw kantoorgebouw D, E, F of G is voldoet het nog niet aan de norm van 2023. Om te voorkomen dat uw kantoor zijn functie verliest, moet u verduurzamingsmaatregelen nemen.

Stappenplan

En dat kunt u doen aan de hand van dit Stappenplan richting een kantoor met energielabel C.

Er zijn uitzonderingen voor de label C plicht. De verplichting geldt niet als:

  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) minder dan 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw
  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw  minder is dan 100 m2
  • Het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening
  • Het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt
  • Het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet
  • Het kantoorgebouw geen energie (gas of elektriciteit) gebruikt om het binnenklimaat te regelen
  • De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar

Verduurzamingsmaatregelen betalen zich op termijn uit door een lagere energierekening. Door de stijgende energieprijzen is de terugverdientijd lager.

De rijksoverheid vindt verduurzamen zo belangrijk dat zij ondernemers ondersteunt bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen met subsidies en financiële regelingen.

Als het kantoorgebouw op 1 januari 2023 geen geldig energielabel A, B of C heeft, dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken. De gemeente en de Omgevingsdienst zijn verplicht te handhaven en zullen dit per 2023 gaan doen. Bij het ontbreken van een geldig energielabel bij een transactiemoment riskeert u als eigenaar van het pand een boete.

De norm van label C wordt per 2030 verhoogd naar label A. Denk dus vooruit en kijk wat er nodig is om op tijd te voldoen aan energielabel A.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Energieloket via duurzaamheid@nijkerk.eu. Of kijk voor meer informatie op RVO.nl.

Ga naar de inhoud