Zoek

Windenergie opwekken in Nijkerk

Wind is een eindeloze bron om energie mee op te wekken. Het opwekken van stroom door een windmolen is schoon, duurzaam en er komen geen broeikasgassen vrij. Nijkerk wil voor 2030 twee windmolens realiseren en hoopt daarmee een aanzienlijk deel van de hoeveelheid energie die nodig is voor alle huishoudens in Nijkerk op te wekken.

Windmolens langs de snelweg

Nijkerk onderzoekt de mogelijkheden om windmolens, in combinatie met zonnevelden, langs de infra te plaatsen. Door te kiezen voor windturbines (en zonnevelden) langs de snelweg en het spoor, willen we de woonwijken, groene gebieden en landbouwgronden zoveel mogelijk ontzien. Dit is ook in lijn met de Regionale Energie Strategie (RES), een samenwerking tussen Nijkerk en zeven andere gemeenten in de regio Foodvalley om gezamenlijk voldoende duurzame energie op te wekken op land. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van het project Duurzame Verbinding A28, dan kunt u zich hieronder aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Op dit moment onderzoekt de gemeente waar in een eerder aangewezen zoekgebied langs de A28 de windmolens, maar ook zonnevelden en een onderstation, het beste kunnen worden geplaatst. Dat doen we in overleg met diverse stakeholders. Dit is het betreffende zoekgebied: westelijk direct langs de A28, ten zuiden van de Bunschoterweg.

Kaart zoekgebied duurzame opwek Nijkerk A28

Zoekgebied windturbines
  • Noord: deze bevindt zich oostelijk langs de A28, tot grofweg halverwege de bedrijfsterreinen Watergoor en Arkervaart Noord
  • Zuidelijk: deze bevindt zich zowel oostelijk als westelijk (destijds op verzoek van de Raad) van de A28, grofweg rondom de op- en afrit Nijkerk Zuid/Vathorst. Westelijk van de A28, niet verder dan de Palestinaweg en noordelijk de Bunschoterweg. Het zoekgebied ligt deels over de Flier, deels over Arkerpoort en overlapt deels zoekgebied voor de zonnevelden.
Zoekgebied 40 hectare zonnevelden
  • Deze bevindt zich westelijk van de A28, zo veel mogelijk direct langs de A28 en ten zuiden van de Bunschoterweg.
Zoekgebied 150 kV onderstation en grootschalige energieopslag
  • Deze bevindt zich oostelijk van de A28 en bestrijkt de Flier en het gebied zuidelijk daarvan.

Het plan is om in 2030 twee windmolens te hebben en 40 hectare aan zonneveld. Maar daarmee zijn we er nog niet. Daarmee halen we niet de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn, zoals is afgesproken in het landelijke Klimaatakkoord.

Daarom onderzoekt de gemeente wat nodig om op de lange termijn (2050) wel energieneutraal te zijn. Dat doen we zorgvuldig en in overleg met diverse stakeholders en experts. En daarbij bekijken we ook de mogelijkheden voor meer windmolens. U kunt er meer over lezen in onze Routekaart Energieneutraal Nijkerk 2050.

Daarnaast houden we de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie goed in de gaten, zodat we wanneer dat kan ook gebruik kunnen maken van innovatieve technieken.

Zowel windmolens als zonnevelden hebben impact op de omgeving. In het geval van windmolens zijn de nadelen bijvoorbeeld het geluid, de slagschaduw van de wieken en de kans dat er vogels tegenaan botsen. De voordelen zijn dat windmolens enorme hoeveelheden duurzame energie kunnen opwekken en dat ze weinig vierkante meter grondgebied nodig hebben om te staan.

We moeten onze energie duurzaam gaan opwekken, zodat we in 2050 energieneutraal zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord en dat is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Om het klimaat te ontzien moeten we helaas offers brengen. De baten (het tegengaan van verdere opwarming van de aarde en het rampzalige effect daarvan op het klimaat) wegen in dit geval zwaarder dan de lasten.

Om het landschap zoveel mogelijk te ontzien, streven we ernaar zoveel mogelijk daken in Nijkerk te gebruiken voor zonnepanelen, zodat er minder vierkante meters in het buitengebied nodig zijn. En we zetten in op energiebesparing, zodat we minder duurzame energie hoeven op te wekken (en dus minder zonnevelden en windmolens nodig hebben).

Er komt inderdaad CO₂ vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van een windturbine. Binnen een jaar heeft een turbine die hoeveelheid CO₂-uitstoot gecompenseerd. De levensduur van een windmolen is zo’n 20 jaar. Daarmee verdienen windmolens zichzelf ruimschoots terug in energie en helpen ze langdurig het klimaat door schone energie te geven.

Als gemeente kunnen we geen kerncentrale bouwen. De Nederlandse overheid heeft momenteel ook geen plannen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. En omdat 2030 met rasse schreden dichterbij komt en we dus echt aan de slag moeten, focussen we in Nijkerk (samen met de zeven andere gemeenten uit de regio Foodvalley) op dit moment op duurzame opwek via wind en zon.

Project Duurzame Verbinding A28

We hebben steeds meer duurzame stroom nodig, ook in Nijkerk. Een deel daarvan wil de gemeente opwekken met behulp van windmolens. Daarvoor hebben we op dit moment twee gebieden langs de A28 op het oog.

Wanneer u op de hoogte wilt blijven over de ontwikkelingen van dit project Duurzame Verbinding A28, dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Meldt u dan hier aan voor de nieuwsbrief over het project A28.

U kunt zich bij iedere editie weer afmelden. U kunt zich aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen. Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar duurzaamheid@nijkerk.eu.  

Ga naar de inhoud