Zoek

Collectieve inkoop zonnepanelen

Samen aan de zonnepanelen collectieve inkoop buurt VvE club

Gezamenlijk zonnepanelen aanschaffen

Gezamenlijk zonne-energie opwekken levert veel op. Door een collectieve inkoop van zonnepanelen te organiseren, of door mee te liften op bestaande inkoopacties, kunt veel tijd, moeite en geld besparen. Zonnepanelen aanschaffen? Doe het samen als buurt, club of VvE.

1. Verzamel een groep belangstellenden

Hoe meer deelnemers, hoe voordeliger de inkoop, maar ook met een kleiner aantal levert het winst op qua geld en moeite.

2. Inventariseer

Inventariseer met hoeveel zonnepanelen de deelnemers willen instappen. Hoeveel wil iedereen investeren, hoeveel panelen zijn nodig en hoe worden de kosten verdeeld?

3. Bepaal de locatie voor de zonnepanelen

Breng in kaart waar op welk dak de panelen het beste kunnen liggen. Een handig hulpmiddel hierbij is de zonnepanelen check.

4. Registratie van de coöperatie

Een coöperatie moet door minimaal één persoon worden opgericht bij notariële akte. Daarbij moet het samenwerkingsverband worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als een coöperatie UA. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid, zodat de leden niet aansprakelijk zijn. De kosten van de inschrijving bedragen eenmalig 50 euro.

5. Gebruik reeds bestaande informatie

Het is zinvol om je als coöperatie aan te sluiten bij een groter platform, ter ondersteuning van burgerinitiatieven op het gebied van zonne-energie. Zoals Zon op Nederland. In Nijkerk bestaat Zon op Nijkerk. Zij kunnen meer informatie geven over administratieve zaken en regelingen waarmee u korting kunt krijgen op de energiebelasting.

6. Kies de juiste zonnepanelen

Een geschikte samenwerkingspartner vinden voor de aanleg van de zonnestroominstallatie, kan nog best een klus zijn. De vergelijkingswebsite zonnepanelen.net kan daarbij helpen.

7. Verzeker een plaats op het elektriciteitsnet

Als uw coöperatie energie levert, dan moet daar ook de ruimte voor zijn op het elektriciteitsnet. Dat kunt u regelen met de netbeheerder. Hou er in uw planning rekening mee dat het tijd kan kosten voordat er bijvoorbeeld een transformatorstation staat.

8. Denk ook aan de verzekeringen

Onderzoek welke verzekeringen u nodig heeft. Zoals een zonnepanelenverzekering, voor als er bijvoorbeeld stormschade is of brand uitbreekt. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. En wellicht een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Neem de kosten hiervan mee in de begroting.

Handig om vooraf te weten

Een coöperatie starten vraagt tijd. Vooral tijdens het oprichten. Maar ook voor tussentijdse zaken. Maak daar goede afspraken over met elkaar.

Geen buurtbewoners of VvE om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen? Kijk dan eens op de website van Vereniging Eigen Huis. Daarmee kunt u als individueel huishouden toch collectief zonnepanelen aanschaffen.

Ook dat is een goed idee. Lees hier verder.

Doet u mee met een project in uw eigen buurt, dan heeft u daar extra voordeel van. U mag niet alleen de opgewekte stroom van uw energierekening aftrekken, maar ook de belasting die u over elektriciteit betaalt. Dit is de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Voorwaarde is dat u met de anderen een coöperatie of Vereniging van Eigenaren vormt. Er is een maximum aan de stroom die u mag verrekenen. Lees meer over de regeling op Hieropgewekt.nl.

Ga naar de inhoud