Windenergie

Kleine windmolen boerderijmolen duurzame opwek energie wind windenergie

Windenergie: stroom opwekken met een molen

De wind raakt nooit op. Wind is daarmee is eindeloze bron om energie mee op te wekken. Het opwekken van stroom door een windmolen is schoon, duurzaam en er komen geen broeikasgassen vrij.

Participeren in windenergie

De Rijksoverheid wil dat in 2023 van alle gebruikte energie in Nederland 16% uit duurzame bronnen komt. En dat ook particulieren kunnen participeren.

Als particulier kunt u participeren in projecten voor windenergie. Zoals bij een coöperatie of door middel van aandelen. In Nijkerk wordt nog gewerkt aan het beleid om inwoners te laten participeren in lokale windmolens.

Wilt u daar niet op wachten? Dan kunt u hier meer informatie vinden over projecten waarbij u nu al kunt participeren in windenergie.

In principe wel, maar let goed op de voorwaarden.

Voorwaarden Nijkerk

Het bestemmingsplannen van de gemeente Nijkerk stelt onder andere de volgende voorwaarden:

  • Wilt u een windturbine plaatsen bij woonbestemmingen in het buitengebied, dan is de maximum hoogtemaat 5 meter
  • Wilt u windturbine plaatsen binnen agrarische bouwvlakken en overige bestemmingen, dan is de maximum hoogtemaat 10 meter
  • Ook op bedrijventerreinen zijn turbines tot 10 meter toegestaan
  • U dient altijd een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een eigen windturbine.

Lees hier nog meer informatie over het plaatsen van een kleine windmolen.

Vergunning aanvragen voor windturbine

Wanneer u een windturbine op uw eigen terrein wilt plaatsen, dan heeft u een vergunning nodig. Het is verstandig om eerst uw plannen te overleggen. U kunt daarvoor contact opnemen met Omgevingsdienst De Vallei (OddV). In Omgevingsdienst De Vallei werken de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen en de provincie Gelderland samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

De gemeente Nijkerk is van plan om meerdere windmolens te plaatsen, en daarmee een flink deel van de duurzame energie die we als samenleving in Nijkerk nodig hebben op te wekken. Lees hier meer over het beleid windenergie van de gemeente.