Beleid aardgasvrij wonen

Beleid transitie aardgasvrij wonen zonder aardgas verduurzamen

De transitie naar aardgasvrij wonen

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huizen nog aangesloten op het aardgasnet. Aardgas is een fossiele brandstof. Bij verbranding komt er CO₂ vrij en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde.  Daarnaast is de voorraad aardgas niet oneindig en wordt de gaswinning in Groningen beëindigd.

Omdat we de klimaatverandering willen tegenhouden en bovendien niet afhankelijk willen zijn van aardgas uit het buitenland, moeten we overstappen op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Als gemeente stellen we beleid op over hoe we deze transitie richting aardgasvrij wonen in Nijkerk het beste kunnen aanpakken. 

Beleid en Transitievisie Warmte

Om te bepalen hoe we dat gaan doen, is de gemeente bezig met het opstellen van de Transitievisie Warmte. In deze visie beschrijven we hoe we als gemeente van het aardgas af kunnen en wat we daarbij belangrijk vinden. Ook komt aan bod welke warmtebronnen en alternatieven in gemeente Nijkerk beschikbaar zijn en hoe we deze kunnen gebruiken. Daarnaast maken we een eerste indeling van de wijken: wanneer is welke wijk aan de beurt? 

We worden niet in één keer aardgasvrij.Uiteindelijk moet Nijkerk in 2050 volledig aardgasvrij zijn. Maar gaat u de komende jaren iets verbouwen aan uw huis? Hou hier dan rekening mee. En maak uw huis stap voor stap duurzaam en transitie-gereed. Door energie te besparen en door het duurzaam op te wekken.

Stappenplan:

  • Check de isolatie van uw woning, bijvoorbeeld met deze online isolatiecheck
  • Verbeter de isolatie van uw woning
  • Check en verbeter de ventilatie. Het is belangrijk dat schone lucht kan binnenkomen en vervuilde lucht wordt afgevoerd
  • Check de radiatoren. Kunt u met deze radiatoren lage temperatuur aan?
  • Ga elektrisch koken
  • Vervang uw cv-ketel door duurzame verwarming

 

Lees hier een nog uitgebreider stappenplan richting aardgasvrij. Of kijk dit filmpje:

 

 

Dat wordt nog nader bepaald. Eerst stelt de gemeente de Transitievisie Warmte op. Daarin wordt een planning opgesteld voor de wijken die als eerste aan de beurt zijn. Eind 2021 wordt het plan vastgesteld. De focus ligt daarin op de wijken die vóór 2030 aan de beurt zijn.

Wijkuitvoeringsplan

Voor het maken van deze plannen overleggen we met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden. En spreken we met experts. Daarna wordt er per wijk een wijkuitvoeringsplan opgesteld.

In dit plan beschrijven we hoe deze specifieke van het aardgas af gaat en welke stappen we daarvoor moeten zetten en welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Zo’n plan wordt in goed overleg met de bewoners van de betreffende wijk opgesteld.

Wilt u meepraten over de transitie in uw wijk? Voor de wijken die als eerste aan de beurt zijn wordt per wijk een klankbordgroep gevormd. We zullen u daar tegen die tijd over informeren.

Op de website over het Klimaatakkoord wordt dieper ingegaan op het besluit om de gebouwde omgeving (woningen en gebouwen) stapsgewijs per wijk aardgasvrij te maken.