Zoek

Informatieplicht energiebesparing

Ondernemer verduurzamen regelingen informatieplicht energiebesparing duurzaam nijkerk

Over verbruik elektriciteit en/of aardgas

Voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, geldt de informatieplicht energiebesparing. Oftewel: u bent als ondernemer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. En sinds 2019 moet u de overheid daarover informeren.

Via dit stappenplan kunt u controleren of u als ondernemer wel of niet informatieplicht heeft. Dit stappenplan is een hulpmiddel om u voor te bereiden op de informatieplicht energiebesparing. Het laat zien of de plicht voor u geldt, welke maatregelen u op hoofdlijnen kunt nemen en hoe het rapporteren in eLoket werkt. Het echte rapporteren doet u in eLoket.

Met de regelhulp MKB Klimaatwerk kunt u checken welke maatregelen uit het Klimaatakkoord u kunt nemen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen. U krijgt hierbij ook advies over financiële steun van de overheid.

Ga naar de inhoud