Zoek

Zonne-energie via de daken

Zonnepanelen op dak plaatsen leggen duurzaam Nijkerk zelf energie opwekken zonneenergie

Zonne-energie opwekken via de daken

Onze duurzame energie gaan we voor een deel opwekken als zonne-energie met behulp van zonnepanelen op de daken in Nijkerk. Hoe meer daken we daarvoor kunnen gebruiken, hoe beter. Want hoe meer energie we via daken kunnen opwekken, hoe minder ruimte we nodig hebben om zonne-energie op te wekken door middel van zonnevelden op land.

Ieder dak telt

Daken die gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen zijn bijvoorbeeld de daken van scholen, sporthallen, parkeerterreinen. Maar ook van bedrijven, woningen en wooncomplexen. Slechts een klein deel van de daken in Nijkerk is eigendom van de gemeente. Om inwoners en ondernemers te stimuleren in het aanschaffen van zonnepanelen, kunnen zij gratis advies krijgen van het Energieloket en gebruik maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening.

Alleen de daken niet voldoende

Om de hele gemeente te kunnen voorzien van duurzaam opgewekte energie, hebben we meer middelen nodig dan alleen zonnepanelen op daken waarmee we zonne-energie opwekken. Daarom zet de gemeente ook in op windmolens en zonnevelden. U kunt hier meer over lezen in het Uitvoeringsprogramma Nijkerk Energieneutraal 2020-2023.

Ga naar de inhoud