Zoek

Zonnevelden op land

Zonnevelden op land beleid duurzame opwek Nijkerk

Energie opwekken op land met zonnevelden

We gaan in gemeente Nijkerk onze duurzame energie onder meer opwekken met behulp van zonnevelden. Een zonneveld is een verzameling zonnepanelen op land. Het is de bedoeling dat er rond 2023 in Nijkerk 40 hectare aan zonnevelden ligt.

Duurzame opwek met zonnevelden

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in stroom. Zonnepanelen op het dak van huizen en gebouwen zijn een goed begin. Maar niet voldoende voor wat wij als gemeente nodig hebben aan duurzame energie. Daarom heeft de gemeente ook toestemming gegeven voor de ontwikkeling van zonnevelden op land.

Naast opwek is energiebesparing nodig

Hoe minder energie we hoeven op te wekken, hoe minder ruimte er nodig is voor zonnevelden. Daarom zet de gemeente ook in op flinke energiebesparing. Bijvoorbeeld door huizen en gebouwen goed te isoleren.

Nijkerk gaat energieneutraal worden. De elektriciteit die we met z’n allen gebruiken, wekken we in de nabije toekomst volledig zelf en binnen onze gemeentegrenzen duurzaam op. De zon en wind zijn daarvoor logische en krachtige energiebronnen. Ze zijn schoon en onuitputtelijk.

In de zomer is de zon krachtig, in de winter de wind. Een combinatie van zonnepanelen en windmolens maakt dat er altijd, in ieder seizoen, voldoende duurzame energie kan worden opgewekt.

Op dit moment onderzoekt de gemeente de mogelijkheden in een zoekgebied, westelijk langs de A28, in de buurt van de snelweg en ten zuiden van Bunschoterweg. Om te bepalen wat dat inderdaad een goeie plek is, moeten we weten of het op die locatie aansluiting heeft op het bestaande elektriciteitsnetwerk, of het dichtbij de gebruikers zit (bedrijven zijn bijvoorbeeld grootgebruikers). Daarnaast kijken we naar mogelijk storende lichtreflectie, het geluid en de archeologie. En uiteraard naar de flora & fauna, waterhuishouding en grondkwaliteit.Kaart zoekgebied duurzame opwek Nijkerk A28

De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk daken worden gebruikt om zonne-energie op te wekken. Zodat er zo min mogelijk ruimte buiten de bebouwde kom nodig is om duurzame opwek van energie voor elkaar te krijgen.
Maar slechts een deel van de daken in Nijkerk is eigendom van de gemeente. En zelfs al zou iedere vierkante meter dak in Nijkerk belegd worden met zonnepanelen, dan hebben we nog steeds niet voldoende duurzame energie om iedere inwoner van onze gemeente daarin te voorzien.

Om aan voldoende duurzame energie te komen zijn daarom ook zonnevelden en windmolens. Hoe en waar die komen is een afweging die we secuur moeten maken. Lees er meer over in de Routekaart Energieneutraal Nijkerk 2050.

De voorlopige plannen tot 2023 staan omschreven in ons Uitvoeringsprogramma Nijkerk Energieneutraal 2020-2023. Die plannen liggen nog niet helemaal vast, omdat we in de tussentijd de ontwikkelingen, innovaties en nieuwe mogelijkheden goed in de gaten houden.

Het beleid richting een energieneutrale gemeente Nijkerk staat in hoofdlijnen beschreven in de Routekaart Energieneutraal Nijkerk 2050.

Ga naar de inhoud