Zoek

Netcongestie in Nijkerk

Elektriciteit netcongestie in Nijkerk

File op het elektriciteitsnet

Netcongestie is in heel Nederland een flink uitdaging. Ook in Nijkerk. Er wordt namelijk veel meer van het elektriciteitsnet gevraagd, dan waarvoor het ooit bedoeld was. Daardoor raakt het net overbelast.

Duurzame stroom nodig

En dat is een probleem. Want we gaan steeds meer elektriciteit gebruiken. En in Nijkerk is duurzaam opgewekte stroom het voornaamste schone alternatief voor vervuilende fossiele brandstoffen, zoals aardgas.

Nieuw onderstation

Eén van de oplossingen is een nieuw onderstation bouwen. Netwerkerbeheerder Liander maakt hiervoor een plan.

Het netwerk verzwaren

Het elektriciteitsnet moet worden verzwaard. Zodat er genoeg ruimte komt voor alle stroom die heen en weer gaat. Netbeheerders TenneT en Liander zijn daarvoor een planning aan het maken. De gemeente werkt daarbij samen met Liander. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van ruimte, het verlenen van vergunningen. En door te zoeken naar andere oplossingen voor onder andere het opslaan van energie en het herverdelen van de capaciteit.

De verwachting is dat Tennet nog meerdere jaren nodig heeft om het landelijke net te verzwaren. Liander is bezig met een planning om de problemen op te lossen binnen haar netwerk. En is daarvoor aan het verkennen of de volgende aanpassingen mogelijk zijn:

En daarnaast wordt er gekeken naar andere mogelijke oplossingen, zoals het opslaan van energie, het gebruik van waterstof, het gebruik van warmte en eventueel andere nieuwe ontwikkelingen.

Veel meer aanbod

Vroeger ging elektriciteit van de plek waar het werd opgewekt, via kabels, richting huizen en bedrijven. Dus van A naar B. Dat is tegenwoordig anders. Door zonnepanelen en windmolens wordt er nu op heel veel plekken stroom opgewekt. En die stroom komt dus via heel veel verschillende plakken in het net terecht.

Veel meer vraag

Ook de vraag naar elektriciteit flink is gestegen. Want we gebruiken steeds meer apparaten in huis. En stappen steeds vaker over op elektrisch rijden.

File op het net

Waar je vroeger een eenbaansweg had met stroom die van A naar B ging en niks anders, is het nu zo druk op het net, met stroom dat heen en weer moet worden vervoerd, dat er continu file staat.

Geen ruimte voor nog meer vraag en aanbod

En er is eigenlijk geen ruimte meer voor nieuwe zijwegen die stroom via het hoofdnet willen vragen en leveren. Daar moet een oplossing voor komen.

Ook in Nijkerk is er op een gegeven moment geen ruimte meer op het net voor nieuwe gebouwen die stroom zullen vragen en leveren. En grootgebruikers zoals bedrijven kunnen voorlopig hun contract niet uitbreiden. Dat is een probleem. Voor bestaande gebouwen en huizen geldt dat niet. Die zijn voorlopig verzekerd van stroom.

Pieken uitsmeren

Wat wel zou kunnen is dat het net in de toekomst vastloopt wanneer er een enorme piek ontstaat in levering en teruglevering. Bijvoorbeeld doordat er op het midden van een hele zonnige dag heel veel stroom wordt opgewekt met zonnepanelen en dat die stroom allemaal tegelijkertijd terug wordt geleverd aan het net. Of dat bedrijven op hetzelfde moment veel stroom afnemen.

Daar zijn wel oplossingen voor. Bijvoorbeeld door de pieken uit te smeren over meer tijd. En als consument kunt u activiteiten die stroom vragen juist op het midden van zo’n dag plannen. Zoals de wasmachine laten draaien en de elektrische auto of fiets opladen.

Elektriciteitsnet klaarmaken voor toekomst

Maar dat is niet voldoende. Het net zal moeten worden verzwaard, zodat er meer ruimte komt. En ondertussen wordt er hard gewerkt aan andere innovatieve manieren om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. En dat is nodig, want we gaan steeds meer elektriciteit gebruiken.

Hoog-midden- en laagspanning

Het elektriciteitsnet in Nederland bestaat uit een hoog-, midden- en laagspanningsnet. Elektriciteit wordt via hoogspanningsmasten getransformeerd naar een onderstation. Het onderstation zet de hoogspanning om in middenspanning.

Stroom transformeren

Deze stroom wordt getransporteerd naar een middenspanningsruimte (transformatorhuisje). Hier wordt de middenspanning omgezet in laagspanning, die de elektriciteit naar de meterkasten in gebouwen en huizen transporteert.

Wie beheert dat

Het hoogspanningsnet wordt beheerd door TenneT en het midden- en laagspanningsnet door regionale netbeheerders. In Nijkerk is dat Liander.

Ga naar de inhoud