Zoek

Beleid energie duurzaam opwekken

Beleid energie duurzaam opwekken duurzame opwek Nijkerk

Duurzame elektriciteit, schoon opwekken

Om energieneutraal te worden, moeten we alle energie die we gebruiken duurzaam gaan opwekken. De zon en wind zijn daarvoor schone, krachtige en logische energiebronnen. Daarom richt het beleid voor het duurzaam opwekken van energie in Nijkerk zich vooral op zonne- en windenergie, dus op zonnevelden en windmolens. Zo kunnen we iedere dag, ieder seizoen en bij alle weersomstandigheden duurzame energie opwekken. Tegelijkertijd houden we natuurlijk alle ontwikkelingen, innovaties en andere mogelijkheden in de gaten.

Energie duurzaam opwekken in Nijkerk

Om straks voldoende duurzaam opgewekte energie te hebben voor heel Nijkerk, zetten we in op een combinatie van duurzame opwek van energie en energiebesparing. We geven dit weer in de ‘ritssluiting’:

Ritssluiting route naar energieneutraal Nijkerk 2050

Hoofdlijnen beleid duurzame opwek

Dit is op hoofdlijnen het plan wat betreft duurzame energie opwekken:

Voor het opwekken van duurzame energie willen we onder andere de zon en wind als bron gebruiken. De daken van bedrijven, woningen en maatschappelijke gebouwen bieden al veel ruimte om zonnepanelen te plaatsen, dus dat stimuleren we als gemeente. Daarnaast kijken we naar rest-gronden aan de randen van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen benutten voor het plaatsen van zonnepanelen.

Project A28

Maar dat is lang niet voldoende. Om genoeg duurzame energie op te wekken zijn er ook windmolens en zonnevelden nodig. Bij voorkeur zo veel mogelijk langs infrastructuur, zoals langs de A28. De gemeente onderzoekt daarbij de mogelijkheden in het volgende gebied:

Kaart zoekgebied duurzame opwek Nijkerk A28

Zoekgebied windturbines
  • Noord: deze bevindt zich oostelijk langs de A28, tot grofweg halverwege de bedrijfsterreinen Watergoor en Arkervaart Noord
  • Zuidelijk: deze bevindt zich zowel oostelijk als westelijk (destijds op verzoek van de Raad) van de A28, grofweg rondom de op- en afrit Nijkerk Zuid/Vathorst. Westelijk van de A28, niet verder dan de Palestinaweg en noordelijk de Bunschoterweg. Het zoekgebied ligt deels over de Flier, deels over Arkerpoort en overlapt deels zoekgebied voor de zonnevelden.
Zoekgebied 40 hectare zonnevelden
  • Deze bevindt zich westelijk van de A28, zo veel mogelijk direct langs de A28 en ten zuiden van de Bunschoterweg
Zoekgebied 150 kV onderstation en grootschalige energieopslag
  • Deze bevindt zich oostelijk van de A28 en bestrijkt de Flier en het gebied zuidelijk daarvan.

Met het project A28 Zon en Wind wil gemeente Nijkerk voor 2030 minimaal twee windmolens realiseren en 40 hectare aan zonneveld plaatsen. Zo hopen we een aanzienlijk deel van de hoeveelheid energie die nodig is voor alle huishoudens in Nijkerk duurzaam op te wekken.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurt bij dit project? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Wilt u meer lezen over hoe de gemeente de route richting een energieneutraal Nijkerk wil afleggen? U kunt hier meer over lezen in de Routekaart Energieneutraal Nijkerk 2050.

De ontwikkelingen rond nieuwe technieken zijn veelbelovend, maar voor het opwekken van duurzame energie op grote schaal nog onvoldoende betrouwbaar om onze doelstellingen tot 2030 te halen. Daarom gaan we voor de periode tot 2030 uit van bestaande en bewezen technieken, zoals windmolens en zonnepanelen. We houden uiteraard wel de innovaties in de gaten, want het is goed mogelijk dat die na deze periode wel een bijdrage kunnen leveren.

Nijkerk maakt deel uit van de Regio Foodvalley. Het duurzaam opwekken van energie, met windmolens en zonnevelden, doen we in samenwerking met de 7 andere gemeenten uit deze regio. Daarvoor hebben we een regionaal beleid opgesteld.

Hoe we Duurzame Energie gaan opwekken staat omschreven in de Regionale Energie Strategie. Lees hier de korte versie van de Regionale Energie Strategie RES 1.0.

Ga naar de inhoud