Beleid energie duurzaam opwekken

Beleid energie duurzaam opwekken duurzame opwek Nijkerk

Duurzame elektriciteit, schoon opwekken

Om energieneutraal te worden, moeten we alle energie die we gebruiken duurzaam gaan opwekken. De zon en wind zijn daarvoor schone, krachtige en logische energiebronnen. Daarom richt het beleid voor het duurzaam opwekken van energie in Nijkerk zich vooral op zonne- en windenergie, dus op zonnevelden en windmolens. Zo kunnen we iedere dag, ieder seizoen en bij alle weersomstandigheden duurzame energie opwekken. Tegelijkertijd houden we natuurlijk alle ontwikkelingen, innovaties en andere mogelijkheden in de gaten.

Energie duurzaam opwekken in Nijkerk

Om straks voldoende duurzaam opgewekte energie te hebben voor heel Nijkerk, zetten we in op een combinatie van duurzame opwek van energie en energiebesparing. We geven dit weer in de ‘ritssluiting’:

Ritssluiting route naar energieneutraal Nijkerk 2050

Hoofdlijnen beleid duurzame opwek

Dit is op hoofdlijnen het plan wat betreft duurzame energie opwekken:

Wilt u meer lezen over hoe de gemeente de route richting een energieneutraal Nijkerk wil afleggen? U kunt hier meer over lezen in de Routekaart Energieneutraal Nijkerk 2050.

De ontwikkelingen rond nieuwe technieken zijn veelbelovend, maar voor het opwekken van duurzame energie op grote schaal nog onvoldoende betrouwbaar om onze doelstellingen tot 2030 te halen. Daarom gaan we voor de periode tot 2030 uit van bestaande en bewezen technieken, zoals windmolens en zonnepanelen. We houden uiteraard wel de innovaties in de gaten, want het is goed mogelijk dat die na deze periode wel een bijdrage kunnen leveren.

Nijkerk maakt deel uit van de Regio Foodvalley. Het duurzaam opwekken van energie, met windmolens en zonnevelden, doen we in samenwerking met de 7 andere gemeenten uit deze regio. Daarvoor hebben we een regionaal beleid opgesteld.

Hoe we Duurzame Energie gaan opwekken staat omschreven in de Regionale Energie Strategie. Lees hier de korte versie van de Regionale Energie Strategie RES 1.0.

Voor het opwekken van duurzame energie willen we onder andere de zon en wind als bron gebruiken. De daken van bedrijven, woningen en maatschappelijke gebouwen bieden al veel ruimte om zonnepanelen te plaatsen, dus dat stimuleren we als gemeente. Daarnaast kijken we naar rest-gronden aan de randen van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen benutten voor het plaatsen van zonnepanelen.

Maar dat is lang niet voldoende. Om genoeg duurzame energie op te wekken zijn er ook windmolens en zonnevelden nodig. Bij voorkeur zo veel mogelijk langs infrastructuur, zoals langs de A28. De gemeente onderzoekt daarbij de mogelijkheden in het volgende gebied:

Kaart zoekgebied duurzame opwek Nijkerk A28