Zoek

Stimuleringsregeling

Als buurt verduurzamen vergroenen subsidie Stimuleringsregeling Nijkerk

Subsidie voor verduurzamen van uw buurt

Heeft u een goed idee om samen met andere bewoners uw buurt groener en duurzamer te maken? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling. Dit is een subsidie voor goede initiatieven die zorgen voor een fijne openbare ruimte, zoals uw buurt.

De openbare ruimte is van ons allemaal

Van de openbare ruimte maken we allemaal gebruik. Het zijn de straten, parken en pleinen die we gebruiken om van A naar B te bewegen, om te spelen, om te wandelen of fietsen en om elkaar te ontmoeten. Heeft u een goed idee om deze ruimte nog fijner te maken door het bijvoorbeeld groener en duurzamer te maken? En willen uw buren daar ook aan meehelpen? Dan horen wij dat graag!

Stimuleringsregeling: voor een fijne omgeving

De subsidie heet in z’n geheel de Stimuleringsregeling participatie beheer openbare ruimte. Naast duurzame initiatieven kunt u ook voor een mooi idee om de omgeving inclusiever, energieker of veiliger te maken deze subsidie aanvragen.
 • U kunt maximaal € 2.500 aanvragen
 • Het bedrag dat u aanvraagt is maximaal 75% van uw begroting
 • De rest van de kosten betaalt u dus via andere middelen (bijvoorbeeld door eigen geld, sponsoring, fondsen, deelnemersbijdragen of in natura zoals arbeid).

Goed om te weten

Per kalenderjaar heeft de gemeente € 30.000 beschikbaar voor deze regeling. De aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, worden toegekend in volgorde van binnenkomst. Als de pot leeg is, dan kunt u uw aanvraag eventueel het volgende jaar (vanaf 1 januari) opnieuw indienen, mits het initiatief nog niet is gestart.

 • Dien uw aanvraag uiterlijk 8 weken voordat u begint aan de activiteit in. Eerder mag natuurlijk ook
 • Uw idee is een gezamenlijk project. U voert uw initiatief samen met anderen uit. Bijvoorbeeld als een groep bewoners, als vereniging of als stichting. U kunt aantonen dat u dit als groep doet
 • De locatie van uw initiatief (in de openbare ruimte) blijft toegankelijk en veilig
 • Wanneer u de subsidie krijgt toegewezen, moet u uw initiatief binnen een jaar afronden. Zo niet, dan kan de gemeente het bedrag terug vorderen
 • Het bedrag dat u aanvraagt is maximaal 75% van de kosten en hooguit € 2.500

 

Hiervoor kunt u de Stimuleringsregeling niet gebruiken:

 • Het inrichten van privé tuinen
 • Het organiseren van buurt-bbq’s of buurtfeesten

 

Kijk hier voor alle voorwaarden.

 • U kunt de subsidie van de Stimuleringsregeling aanvragen door het aanvraagformulier volledige in te vullen
 • In (maximaal) twee A4 legt u uit wat het initiatief inhoudt
 • U heeft een plan van aanpak

 

Dit willen we weten over de inhoud van het initiatief:

 • Wat houdt de activiteit in
 • Wat is het doel
 • Op welke locatie
 • Hoe gaat de samenwerking verlopen binnen de buurt, club, stichting of vereniging
 • Hoe creëert u draagvlak bij belanghebbenden
 • Wat is de planning
 • Wat is de begroting
 • En hoe gaat u de financiering regelen

 

Resultaat laten zien

 • We willen na de realisatie graag een financiële verantwoording, inclusief facturen, van u ontvangen
 • We zien graag het uiteindelijke resultaat van het initiatief. Bijvoorbeeld met foto’s, film of in een persbericht

Dit het is het aanmeldformulier waarmee de subsidie van de Stimuleringsregeling participatie beheer openbare ruimte kunt aanvragen.

Ga naar de inhoud