Zoek
Gemeente onderzoekt waar hoe windmolens zonnevelden effect omgeving MER

Onderzoek naar mogelijkheden windmolens en zonnevelden langs de A28

Samen met omwonenden en bedrijven onderzoekt het college waar en hoe minimaal 2 windturbines en maximaal 40 hectare zonneveld kunnen komen. Het gaat om een gebied langs de A28 dat eerder door de gemeenteraad is aangewezen (zie kaartje onderaan de pagina). De effecten van windturbines en zonnevelden worden via een zogenoemde milieu effect rapportage in beeld gebracht. Op basis van deze onderzoeken en de gesprekken met omwonenden en bedrijven komt er een plan.

Milieu effecten rapportage

Een milieu effect rapportage is een wettelijke procedure, waarin effecten van plannen onderzocht worden. Denk hierbij aan geluidsoverlast, slagschaduw, schittering, gevolgen voor landschap, bodem en dieren. Het is een procedure met kwaliteitseisen en regels. Een onafhankelijke, landelijke, commissie controleert dit. De eerste stap is het maken van een onderzoeksopdracht, waarin staat wat de gemeente precies wil laten onderzoeken.

Opdracht ter inzage

Deze opdracht, genoemd Notitie Reikwijdte en Detailniveau, ligt van 27 september tot en met 10 november voor iedereen ter inzage op het stadhuis. Of download de stukken hier:

Ieder die dat wil mag zijn mening hierover gegeven. Dat kan ook tijdens een online inspraakbijeenkomst op 11 oktober. Begin volgend jaar zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de onderzoeksopdracht.

Gesprekken met omwonenden en bedrijven

De afgelopen maanden is de gemeente het gesprek aangegaan met omwonenden en bedrijven over zorgen en wensen rondom de mogelijke komst van zonnevelden en windturbines. De opmerkingen en wensen zijn meegenomen in de onderzoeksopdracht. Ook bij het vervolg blijft de gemeente in goed overleg met de betrokkenen en werken we samen aan een plan met zo’n breed mogelijk draagvlak. De resultaten van het milieuonderzoek worden daarin meegenomen. Het plan, samen met het milieueffectrapport, verwacht de gemeente 2de helft 2022.

Energie opwekken én besparen

Wethouder Harke Dijksterhuis: “Om de opwarming van onze kwetsbare aarde tegen te gaan, maken we een omslag naar het gebruik van duurzame energie. In de eerste plaats willen we zoveel mogelijk energie besparen. Daarnaast zetten we in Nijkerk volop in op het plaatsen van zonnepanelen op alle daken die daarvoor geschikt zijn. Maar we ontkomen er niet aan om, in dit geval langs de A28, ook aan de slag te gaan met zonnevelden en windturbines. Ik vind het cruciaal om dat samen met de omwonenden en bedrijven te doen. We willen een plan dat zo min mogelijk overlast geeft en zo goed mogelijk past in het landschap. Op basis van de gesprekken zie ik daarnaast ook mooie kansen om een plan te maken waar ook het versterken van biodiversiteit, recreatiepaden en economische ontwikkeling een plek kunnen krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende tijd samen tot een goed plan kunnen komen. Iedereen die daar ideeën over heeft nodig ik van harte uit om mee te denken. ”

Grotere uitdaging

De komst van zonnevelden en windturbines staat niet op zich. Het maakt deel uit van een veel grotere duurzaamheidsopgave die de gemeente Nijkerk heeft. De gemeente moet in 2030 bijna 750 Tera Joule (TJ) aan duurzame energie op wekken. In de gemeente wordt nu ongeveer 200 TJ aan duurzame energie opgewekt. Dat zijn de zonnepanelen die nu al op de daken van woningen en bedrijven liggen. De zonnevelden en de winmolens zullen ongeveer 280 TJ op wekken.

Er moet dus veel meer gebeuren. Er kan nog 260 TJ extra aan duurzame energie met zonnepanelen worden opgewekt op daken, restgronden en overkapte parkeerterreinen. Een van de acties die de gemeente hiervoor op dit moment onderneemt is uitgebreide informatie en begeleiding richting bedrijven langs de A28, om zo energiebesparing en het plaatsen van zonnepanelen op daken voor hen makkelijker te maken. De plannen van de gemeente passen binnen de Regionale Energiestrategie.

Delen
Ga naar de inhoud