Zoek
Windturbine klein kleine windmolen opwek duurzame energie wind

Beleid kleine windmolen voor eigen bedrijf: graag uw input

Als bedrijf uw eigen energie opwekken met een kleine windmolen. Zou u dat willen? Dan komen we graag met u in contact. Want voordat we beleid gaan opstellen, willen we weten wat daarbij de wensen, de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

Ondernemers buitengebied

Daarom zijn we op zoek naar ondernemers uit het buitengebied van Nijkerk, die interesse hebben in het plaatsen van een kleine windmolen op eigen terrein, voor eigen gebruik.

Contact

We gaan hierover graag met u in gesprek. Wilt u input geven, dan kunt u zich aanmelden via: verduurzaming@nijkerk.eu.

Als gemeente gaan we beleid opstellen over kleine windmolens. Hierin komt te staan wat er wel en niet kan en mag wanneer een onderneming een eigen windmolen wil plaatsen. We moeten namelijk rekening houden met de omgeving, zoals omwonenden en de natuur.

Maar tegelijkertijd zoeken we voor bedrijven die dat willen, naar mogelijkheden om zelfvoorzienend te zijn in hun energiegebruik. Dus dat ze de energie die ze gebruiken, zelf kunnen opwekken een duurzame manier.

Uw input gebruiken we als basis voor het beleid voor kleine windmolens. De informatie die u geeft wordt vertrouwelijk behandeld.

We zijn bijvoorbeeld benieuwd naar:

  • Wat voor soort bedrijf heeft u?
  • Hoeveel energie heeft u ongeveer nodig?
  • Hoeveel zou u zelf willen opwekken?
  • Heeft u al zonnepanelen, zo ja, hoeveel wekt u daar al mee op?
  • Heeft u al een idee over de windturbine die u zou willen plaatsen?

De input die u geeft wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Met een kleine windmolen kunt u zelf stroom opwekken, net als bij zonnepanelen. De windmolen moet dan wel op een plek staan waar hij de wind goed kan vangen. In dichte bebouwing is dat lastig (en vaak ook onwenselijk vanwege de geluidshinder en slagschaduw die de wieken kunnen geven). Maar bij een woning of bedrijf in een open veld kan dat wel. Daarom is een windmolen een reële optie voor bedrijven in het buitengebied.

 

kleine windmolen bij bedrijf onderneming

Op dit moment mag er nog niet veel. Het beleid moet nog worden gevormd. En we moeten daarbij rekening houden met de omgeving. Omwonenden, de natuur en het landschap. Bestaande kaders zijn onder meer:

  • Het mag niet te hoog
  • Er moet een minimale afstand tot andere woningen zijn
  • Het Natura 2000-gebied Arkemheen is beschermd, daar mogen geen windmolens komen

De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheden om een aantal grotere windmolens te plaatsen. In combinatie met zonnevelden. We hopen daarmee een aanzienlijk deel op te wekken van de hoeveel energie die nodig is voor alle huishoudens in Nijkerk. Het doel is dat we in 2050 energieneutraal zijn.

Project A28 Zon en Wind

Met het project A28 Zon en Wind wil gemeente Nijkerk voor 2030 minimaal twee windmolens en 40 hectare aan zonneveld plaatsen. Meer weten? Klik hier.

Delen
Ga naar de inhoud