Zoek
Windmolen in de zon Utrechtwindmolens

23 maart online bijeenkomst over windmolens Utrecht

Op 23 maart kunt u een digitale bijeenkomst van provincie Utrecht volgen. Deze bijeenkomst gaat over een onderzoek het effect dat windmolens kunnen hebben op het milieu, op verschillende locaties. Utrecht wil namelijk in kaart brengen waar windmolens wel of niet geplaatst kunnen worden in de provincie.

Uw mening

Dit is relevant voor Nijkerk, want onze gemeente grenst aan de provincie Utrecht. En locaties van de windmolens zouden dus dichtbij Nijkerk kunnen liggen. Het onderzoek heet de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). En het ligt tot en met 5 april ter inzage. Dat betekent dat ook u, als inwoner van Nijkerk, daarop kunt reageren door een zienswijze in te dienen. 

Online bijeenkomst 23 maart

De digitale bijeenkomst is op donderdag 23 maart van 15.00-16.30 uur. U kunt zich vooraf aanmelden door te mailen naar windenergie@provincie-utrecht.nl.

Wat, hoe en welk effect

Provincie Utrecht start met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie is te lezen welke milieueffecten onderzocht worden, hoe dit gebeurt en voor welke gebieden.

Inzien

U kunt de notitie inzien en erop reageren door een zienswijze te delen. Uw zienswijze kan leiden tot aanpassingen in de definitieve uitvoering van de milieuonderzoeken. U kunt de NRD hier inzien.

Van NRD naar MER

Nadat de NRD halverwege 2023 is vastgesteld, worden deze onderzoeken door een onafhankelijk bureau uitgevoerd. Het bureau zal met deze informatie een MER opstellen. Dit wordt een Milieu Effect Rapport (MER) genoemd. Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken om zelf met windenergie aan de slag te gaan of dit door de provincie te laten doen.

Wilt u input geven op dit onderzoeksplan van de provincie Utrecht? Dat kan door dit formulier in te vullen. Of door een e-mail te sturen naar windenergie@provincie-utrecht.nl.

Ook provincie Gelderland is van plan onderzoek te doen naar de wat het effect op het milieu zal zijn bij verschillende potentiële locaties voor windparken en zonnevelden. Dit onderzoeksplan ligt tot en met 20-3-2023 ter inzage. Lees er hier meer over.

Delen
Ga naar de inhoud