Zoek
Provincie Utrecht windmolens ter inzage wind plannen onderzoek

Ook provincie Utrecht legt plan onderzoek windmolens ter inzage

Na provincie Gelderland gaat ook provincie Utrecht onderzoeken waar windmolens kunnen komen. Het plan voor dit onderzoek ligt tot en met 5 april 2023 ter inzage. Ook u, als inwoner van Nijkerk, kunt daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Nijkerk grenst aan de provincie Utrecht. De locaties van de windmolens kunnen dus dichtbij Nijkerk liggen. 

Wat, hoe en welk effect

Provincie Utrecht start met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie is te lezen welke milieueffecten onderzocht worden, hoe dit gebeurt en voor welke gebieden.

Inzien

U kunt de notitie inzien en erop reageren door een zienswijze te delen. Uw zienswijze kan leiden tot aanpassingen in de definitieve uitvoering van de milieuonderzoeken. U kunt de NRD hier inzien.

Van NRD naar MER

Nadat de NRD halverwege 2023 is vastgesteld, worden deze onderzoeken door een onafhankelijk bureau uitgevoerd. Het bureau zal met deze informatie een MER opstellen. Dit wordt een Milieu Effect Rapport (MER) genoemd. Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken om zelf met windenergie aan de slag te gaan of dit door de provincie te laten doen.

Wilt u input geven op dit onderzoeksplan van de provincie Utrecht? Dat kan door dit formulier in te vullen.

In het nationaal Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES) hebben provincies en gemeenten samen afgesproken om energie op te wekken met zonnepanelen én windmolens.

Windenergie is nodig om de kosten laag te houden maar ook om het energienet beter te benutten. De verhouding tussen zonnepanelen en windmolens raakt in de provincie Utrecht echter uit balans. Hierdoor kan de levering van energie steeds moeilijker worden. Provincie Utrecht wil daarom helderheid scheppen in welke gebieden windenergie mogelijk is. Hiervoor zijn milieuonderzoeken nodig.

Ook provincie Gelderland is van plan onderzoek te doen naar de wat het effect op het milieu zal zijn bij verschillende potentiële locaties voor windparken en zonnevelden. Dit onderzoeksplan ligt tot en met 20-3-2023 ter inzage. Lees er hier meer over.

Delen
Ga naar de inhoud