Zoek
Inloopspreekuur Nijkerk aardgasvrij windmolens zonnevelden duurzame opwek energieneutraal energietransitie

27 oktober: inloopspreekuur over opwek duurzame energie en een aardgasvrij Nijkerk

Op 27 oktober organiseert gemeente Nijkerk een inloopspreekuur, waar u terecht kunt met uw vragen over het opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden en over hoe we als gemeente aardgasvrij worden in de toekomst.

Inloopspreekuur

  • Datum: 27 oktober
  • Tijdstip: 19.30-22.30 uur
  • Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10

Vervolg op online informatieavonden

De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk om plannen in nauw contact met inwoners op te stellen en uit te voeren. Deze avond in De Schakel volgt op twee eerdere online informatieavonden. Op 6 oktober was er een infoavond over de stand van zaken rondom de Transitievisie Warmte, oftewel het onderzoek naar hoe we in Nijkerk kunnen wonen zonder aardgas. Op 11 oktober vond de
inwonersavond over de opwek van duurzame energie met windmolens en zonnevelden plaats. Heeft u de online informatieavonden gemist of wilt u het graag terugkijken? Dat kan via de volgende webpagina’s:

In gesprek en officieel inspreken

Tijdens dit inloopspreekuur op 27 oktober zal er geen nieuwe informatie worden gepresenteerd, maar kunt u in aanvulling op de eerdere avonden verder in gesprek gaan met de betrokken projectleiders, energie-ambassadeurs en overige betrokkenen. Uw vragen en aandachtspunten neemt de gemeente mee in de verdere uitwerking van de plannen. Daarnaast kunt u dit moment gebruiken om officieel in te spreken op de onderzoeksopdracht Milieu Effecten Rapportage.

Milieu Effecten Rapportage

Om straks voldoende duurzame energie op te kunnen wekken, onderzoekt de gemeente wat de mogelijkheden zijn om ten minste twee windmolens en maximaal 40 hectare aan zonnevelden te plaatsen langs de A28. De gemeente heeft hiervoor een aantal zoekgebieden aangewezen, waar ze
wil onderzoeken of en hoe deze windturbines en zonnevelden kunnen worden ingepast. Daarbij worden ook de milieueffecten op de omgeving onderzocht. De eerste stap daarin is een voorstel wat en hoe de gemeente dit onderzoek naar de milieueffecten wil vormgeven.

Dit voorstel voor onderzoek, genaamd de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), ligt tot en met 10 november ter inzage en u kunt hierop schriftelijk of mondeling inspreken. Dat houdt in dat u het college meegeeft wat u nog mist in het onderzoeksvoorstel voordat zij er een beslissing over nemen. Bijvoorbeeld dat u in het voorstel een milieueffect mist. Daar is ook gelegenheid voor tijdens deze bijeenkomst in De Schakel. Dit zijn de stukken waar het om gaat:


Aanmelden

Let op: in verband met de geldende coronamaatregelen en het verdelen van bezoekers over de inloopavond, is vooraf aanmelden gewenst. Geef hieronder aan voor welke van de sessies u zich wilt aanmelden. Aanmelden aan de deur van de Schakel is ook mogelijk, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Delen
Ga naar de inhoud