Zoek
schoorsteen subsidie rookkanaal regio foodvalley duurzaam nijkerk

Schonere lucht: subsidie voor weghalen rookkanaal

Sinds 1 november ’23 kunt u als inwoner van Regio Foodvalley (waar Nijkerk onder valt) een subsidie aanvragen van max € 1000 voor het onbruikbaar maken of helemaal weghalen van uw rookkanaal.

Schadelijke stoffen

Bij het stoken van hout komt er CO2 vrij. Dat is een broeikasgas dat zorgt voor klimaatverandering. Bovendien is het niet goed voor de gezondheid. De rook die vrijkomt bij houtstook is voor iedereen ongezond. Maar vooral kinderen, ouderen en mensen met luchtwegklachten hebben er extra last van en ervaren sneller gezondheidsklachten. Vooral wanneer de rook lang in de lucht blijft hangen, zoals bij mist en windstil weer, kan houtstook voor overlast zorgen.

Onzuinige manier van het huis verwarmen

Houtkachels en open haarden zijn absoluut niet zuinig. Een groot deel van de warmte die brandend hout afgeeft vliegt zo de schoorsteen uit. Bij een open haard gaat 90 procent van de warmte verloren, bij de houtkachel 20 tot 40 procent. Zonde van al dat hout…

Doel subsidie weghalen rookkanaal

In het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA) willen de samenwerkende gemeenten in de regio Foodvalley met deze subsidie het verwijderen of het definitief onbruikbaar maken van rookgaskanalen stimuleren. Zodat de lucht schoner wordt. Dat is beter voor het klimaat en beter voor de gezondheid.

Subsidie wordt verleend wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent de eigenaar van de woning of het pand waarin een werkende houtkachel, pelletkachel of open haard aanwezig is
  • Uw huis of het pand ligt binnen gemeente Nijkerk
  • het rookkanaal wordt minstens op één verdiepingslaag boven de verdieping waar de houtkachel of pelletkachel of open haard is aangesloten verwijderd. Indien geen sprake is van een verdiepingslaag kan dit ook de rookafvoer op het dak betreffen
  • Het betreft een houtkachel, pelletkachel of open haard binnenshuis
  • Per adres wordt subsidie verleend voor het verwijderen van maximaal 2 rookkanalen.
  • De subsidieontvanger is verplicht om de werkzaamheden binnen 6 maanden na de datum van de subsidiebeschikking uit te voeren.
  • De subsidieontvanger is verplicht zorg te dragen voor het verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen
  • U ontvangt alleen subsidie voor de daadwerkelijk gemaakte kosten
  • Tot een maximum van € 1.000
  • Het subsidieplafonds in Nijkerk is € 5.000

Wilt u de subsidie aanvragen? Dat kan via deze link.

Delen
Ga naar de inhoud