Zoek
RES Regionale Energie Strategie regio Foodvalley

Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld door raad

Op 24 juni 2021 heeft de raad de Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld. Daarmee stemt de raad van Nijkerk in met het gezamenlijke voornemen om in 2030 in de Regio Foodvalley 0,75 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. Nijkerk gaat hieraan bijdragen door 2 windmolens en 40 hectare aan zonneveld te plaatsen.

Energie opwekken langs de snelweg

Op dit moment onderzoekt de gemeente de mogelijkheden in een zoekgebied langs de A28, in de buurt van de snelweg. Om te bepalen wat dat inderdaad een goeie plek is, moeten we weten of het op die locatie niet te dicht bij woonhuizen is, wel aansluiting heeft op het bestaande elektriciteitsnetwerk, of het dichtbij de gebruikers zit (bedrijven zijn bijvoorbeeld grootgebruikers). Daarnaast kijken we naar mogelijk storende lichtreflectie, slagschaduw, het geluid en de archeologie. En uiteraard naar de flora & fauna, waterhuishouding en grondkwaliteit.

Energie besparen onderdeel van het beleid

Naast het opwekken van duurzame energie, zet de gemeente ook in op het besparen van energie. Wat we niet gebruiken, hoeven we immers ook niet op te wekken. En hoe minder energie we verbruiken, hoe lager de CO₂-uitstoot.

Richting een energieneutraal 2050

Maar daarmee zijn we er nog niet. Om volledig energieneutraal te zijn in 2050, zoals dat is afgesproken in het landelijke Klimaatakkoord, zullen we nog meer energie moeten besparen en nog meer duurzame energie moeten opwekken.

Daarom onderzoekt de gemeente wat nodig is om op die lange termijn energieneutraal te worden. Dat doen we zorgvuldig en in overleg met diverse stakeholders en experts. En daarbij bekijken we ook de mogelijkheden voor meer windmolens en zonnepanelen. U kunt hier meer over lezen in onze Routekaart Energieneutraal Nijkerk 2050.

Daarnaast houden we de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie goed in de gaten, zodat we wanneer dat kan ook gebruik kunnen maken van innovatieve technieken.

Delen
Ga naar de inhoud