Zoeken
Windmolen provincie Utrecht windmolens

Praat mee over windmolens provincie Utrecht

De provincie Utrecht is op zoek naar plekken waar windmolens kunnen komen. Omdat Nijkerk grenst aan de provincie wordt u als inwoner daarbij betrokken. Via een online enquête kunt u laten weten wat u in het algemeen belangrijk vindt bij windenergie in de hele provincie. Het gaat dus niet om concrete locaties. Maar om wat belangrijke punten zijn die Utrecht wat u betreft moet meenemen bij het maken van keuzes.

Online enquête

U kunt de enquête tot en met zondag 29 oktober invullen via deze link. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten en meedoen is anoniem. De enquête is bedoeld voor alle inwoners uit de provincie Utrecht en uit aangrenzende gemeenten.

Uitkomst onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek worden aangeboden aan gemeenten in en grenzend aan de provincie. Deze informatie kan Nijkerk gebruiken om te bepalen wat geschikte locaties zijn voor onze eigen windmolens.

Voldoende duurzame energie

Er wordt al veel energie opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Maar er is meer nodig om in 2030 te voldoen aan de afspraak dat in de provincie genoeg duurzame energie wordt opgewekt.

Delen
Ga naar de inhoud