Zoek
Klankbordgroep Warmte maart 2021

Klankbordgroep Warmte praat over aardgasvrij worden

Inwoners en gemeente in gesprek

Op woensdag 3 maart kwam voor de tweede keer de Klankbordgroep Warmte online bijeen om met de gemeente te sparren over de Warmtetransitie. Want Nijkerk moet, net als alle andere gemeenten in Nederland, in 2050 aardgasvrij zijn. En dat gaat niet van de ene op de andere dag. Aan deze klankbordgroep, waarin de warmtetransitie voor de hele gemeente wordt besproken, nemen verschillende inwoners uit Nijkerk deel.

Richting aardgasvrij wonen

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huizen nog aangesloten op het aardgasnet. Aardgas is een fossiele brandstof. Bij verbranding komt er CO₂ vrij en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. De voorraad is niet oneindig en bovendien wordt de aardgaswinning in Groningen beëindigd. Dat maakt ons afhankelijk van aardgas uit het buitenland. En dat is niet altijd wenselijk. Nijkerk kiest daarom voor duurzame energie die we zelf opwekken en voor energiebesparing. Want wat we niet gebruiken, hoeven we niet op te wekken.

Input van inwoners zinvol

Als we de klimaatverandering willen tegenhouden en niet afhankelijk willen zijn van aardgas uit het buitenland, moeten we overstappen op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Als gemeente onderzoeken we hoe we deze transitie richting aardgasvrij wonen met duurzame energie het beste kunnen aanpakken. En daarbij is de input vanuit de Klankbordgroep Warmte erg zinvol.

Klankbordgroepen per wijk

Veel inwoners willen weten wanneer het bij hun in de straat zover is. De gemeente is op dit moment druk bezig met de Transitievisie Warmte. Eind 2021 zal de gemeente een plan vaststellen, waarin duidelijk wordt welke wijken het eerst aan de beurt zijn. Inwoners van deze wijken krijgen dan een uitnodiging om deel te nemen aan een klankbordgroep op wijkniveau, waarin ze de transitie van hun eigen wijk met de gemeente kunnen bespreken.

Transitie-gereed worden

Voor mensen die binnenkort toe zijn aan een verbouwing, is het zinvol om dat alvast duurzaam te doen. Door bijvoorbeeld het huis te isoleren of door zonnepanelen te plaatsen, wordt de woning stap voor stap transitie-gereed. De gemeente helpt haar inwoners graag en biedt gratis advies over passende duurzame maatregelen en financiële regelingen die daarbij kunnen helpen. Via henk@energieloket-nijkerk.nl kunnen inwoners van Nijkerk vrijblijvend een afspraak maken.

Delen
Ga naar de inhoud