Zoek

Antwoord op uw zienswijze onderzoek windmolens

Windmolens beantwoording zienswijze onderzoek Nijkerk A28

Bijeenkomst voor extra toelichting

Eind 2021 heeft u een zienswijze ingediend over het onderzoek dat de gemeente wil doen naar het effect van windmolens op de omgeving, bij twee specifieke zoeklocaties langs de A28. In totaal hebben we 228 zienswijzen van inwoners en 6 adviezen van bestuursorganen ontvangen over dit project Duurzame Verbinding A28. Deze zienswijzen zijn inmiddels beantwoord. En u kunt de beantwoording lezen op Zienswijzennota NRD onderzoeksplan windmolens

Onderzoeksplan aangescherpt

Met uw input hebben we het onderzoeksplan aangescherpt. De aanpassingen zijn samengevat in de Oplegnotitie Notitie Reikwijdte en detailniveau Duurzame verbinding A28 wind

Informatiebijeenkomst

We praten u graag bij over de stand van zaken en hoe we nu verder gaan. Daarom nodigen we u uit voor een bijeenkomst op 20 november (op locatie) of op 21 november (online). Het is dezelfde bijeenkomst op verschillende momenten en op verschillende manieren. U kunt kiezen uit:

20 november: op de locatie De Flier (Blekkerserf 4)

  • van 16.30 tot 17.30 uur
  • van 19.00 tot 20.00 uur
  • van 20.30 tot 21.30 uur

21 november: online

  • van 20.00 tot 21.30 uur

Tijdens de bijeenkomst vertellen we u meer over het windenergieproject en de procedure rondom het onderzoek: het milieueffectenrapport (m.e.r.). Daarna kunt u met vragen terecht bij verschillende ‘tafels’ met de thema’s:

  • Het project A28 Wind: hoe gaat het verder?
  • De beantwoording van de zienswijzen op het onderzoeksplan
  • Wat wordt er onderzocht?
  • Alles over windmolens
  • Meedoen in een windcoöperatie
De zienswijzen

U kunt de beantwoording op de zienswijzen lezen op: Zienswijzennota NRD onderzoeksplan windmolens

Onderzoeksplan aangescherpt

Met uw input hebben we het onderzoeksplan aangescherpt. De aanpassingen zijn samengevat in de oplegnotitie Oplegnotitie Notitie Reikwijdte en detailniveau Duurzame verbinding opwek A28 wind.

Binnenkort wordt het onderzoeksplan (de NRD) ook besproken in een commissievergadering, waarbij u de gelegenheid heeft om in te spreken. Wilt u inspreken? Meld u dan aan bij de raadsgriffie via telefoonnummer: 033-2472222 of stuur een e-mail naar griffie@nijkerk.eu. De datum van de commissievergadering wordt na 21 november bekend gemaakt op nijkerk.bestuurlijkeinformatie.nl.

Ga naar de inhoud