Zoeken
Liander netverzwaring Nijkerk netcongestie stroomnet

Uitbreiding stroomnet in Nijkerk

Eind oktober start netbeheerder Liander met het verzwaren van het stroomnet in een deel van Nijkerk. De wijk Campenbuurt en Bruins Slotlaan is daarbij het eerste aan de beurt. De verzwaring is nodig omdat de vraag én het aanbod (van opgewekte) energie flink toeneemt. Er wordt veel meer van het elektriciteitsnet gevraagd, dan waarvoor het ooit was bedoeld. Daarom gaat Liander nieuwe kabels leggen, nieuwe elektriciteitshuisjes bouwen en bestaande elektriciteitshuisjes aanpassen.

Veel vraag en veel aanbod van stroom

Als samenleving vragen we steeds meer van ons elektriciteitsnetwerk. We gebruiken meer stroom om onze huizen mee te verwarmen, om elektrisch te koken en voor elektrische auto’s en fietsen. Tegelijkertijd leveren we dankzij zonnepanelen stroom terug. Het is dus dringen op het elektriciteitsnet. Dat noemen we netcongestie. Daarom is het nodig om het net te verzwaren.

Aansluitingen op het net

De huidige krapte op het stroomnet is vooral voelbaar voor ondernemers, bedrijven en projectontwikkelaars. Want op sommige plekken is het op dit moment niet mogelijk om een nieuwe aansluiting te krijgen. Of kan zonne-energie niet altijd worden terug geleverd.

Nieuwe elektriciteitshuisjes

In Nijkerk start Liander in de wijk Campenbuurt en de Bruins Slotlaan. Er komen daar zeven nieuwe elektriciteitshuisjes; twee in de Campenbuurt en zeven rondom de Bruins Slotlaan. Daarmee zorgt Liander voor een elektriciteitsnet dat ook in de toekomst de groeiende vraag naar en levering van stroom aankan.

Planning

De planning is dat het uitvoeren van dit project 6 maanden duurt. En dat het eind april 2024 gereed is. Er wordt gestart in de Campenbuurt. En als die klaar is, is de Bruins Slotlaan aan de beurt. Lees hier meer over deze buurtaanpak in Nijkerk.

Stoep en straat

Liander moet de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels liggen. Dit is vaak in de stoep en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van de stoep of de weg hierdoor niet beschikbaar is.

Bereikbaarheid

Om de hinder min mogelijk maken, leggen we planken neer over de opgebroken weggedeelten, zodat uw huis of bedrijfspand bereikbaar blijft. Het werkgebied wordt afgezet met waarschuwingsborden.

Materialen op straat

Zowel vooraf als tijdens de werkzaamheden worden verschillende materialen opgeslagen in de buurt. Dat kan soms in de weg liggen. Ook hierbij proberen we eventuele hinder tot een minimum te beperken.

Stroomonderbrekingen

 Als we uw huisaansluiting op het vernieuwde net overzetten, is het nodig dat we de elektriciteit tijdelijk afsluiten. Zodat monteurs veilig hun werk kunnen doen.

Als we uw huisaansluiting op het vernieuwde net overzetten is het nodig dat we de elektriciteit tijdelijk afsluiten zodat onze monteurs veilig hun werk kunnen doen. Geldt dit voor u? Dan krijgt u ongeveer 3 werkdagen van tevoren hierover per post een brief. Daarin vindt u de datum en het tijdstip van de onderbreking.


Hier vindt u tips hoe u uzelf kunt voorbereiden op een stroomonderbreking.

Liander wil het elektriciteitsnet klaar maken voor de toekomst. Dat betekent dat het elektriciteitsnet in de hele buurt uitgebreid en verzwaard moet worden. Daarvoor hebben we veel elektriciteitshuisjes nodig die we op korte termijn in de buurt plaatsen. Lees hier meer over de buurtaanpak.

Elektromagnetische velden

Alleen direct naast een huisje is er een magneetveld meetbaar, een paar meter verder niet meer. Alle elektriciteitshuisjes voldoen aan het geldende voorzorgbeleid van de Rijksoverheid over elektromagnetische velden, zelfs als de tranformator op maximaal vermogen draait. Momenteel is nieuw voorzorgbeleid in de maak. Hierbij geldt in de toekomst wellicht een zone van enkele meters rondom het elektriciteitshuisje waarin bij voorkeur geen woningen aanwezig mogen zijn. Wij volgen de ontwikkelingen op dit gebied en passen nu al onze locatiekeuzes hier zoveel mogelijk op aan.

Geluid

Elektriciteitshuisjes produceren geluid. De hoeveelheid geluid hangt af van de zwaarte van de transformatoren. Een gemiddeld elektriciteitshuisje produceert 43 decibel, vergelijkbaar met een zwembadpomp of een airco die op het dak staat. Dit valt ruim binnen de daarvoor gestelde norm de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” (Ministerie van VROM, 1998).

Nog meer info

Lees hier meer over elektriciteitshuisjes.

In de wijk Campenbuurt vindt een herinrichting plaats welke wordt uitgevoerd door de gemeente Nijkerk.
Als onderdeel van de wijkontwikkeling maakt Liander het elektriciteitsnet klaar voor de toekomst.

Kijk hier voor meer informatie over de wijkontwikkeling Campenbuurt.

Delen
Ga naar de inhoud