Zoeken

Extra subsidie voor slecht geïsoleerde huizen

Extra subsidie slecht geisoleerde huizen

Voor koopwoning met energielabel D of lager

U heeft een brief ontvangen van de gemeente Nijkerk, omdat u in aanmerking komt voor een extra subsidie, om uw huis te isoleren. En omdat isoleren best en klus is, kan één van onze Energiecoaches u daar (gratis) bij begeleiden. Wilt u gebruik maken van deze isolatieactie en extra subsidie van de gemeente? Meld u dan hier aan.

Voorwaarden

 • U bent de eigenaar van het huis
 • Uw huis staat in gemeente Nijkerk
 • Uw woning heeft energielabel D of lager
 • Of – wanneer u geen erkend energielabel heeft – uw huis is voor 1990 gebouwd
 • U heeft een brief van ons ontvangen over deze isolatie-actie en extra subsidie
 • We willen foto’s zien van voor, tijdens en na de werkzaamheden die u gaat of laat uitvoeren

Isoleren

U kunt verschillende dingen doen om uw huis (beter) te isoleren:

Aanmelden

 • Meld u aan via dit formulier
 • Een Energiecoach van de gemeente maakt een afspraak met u om bij u langs te komen
 • De Energiecoach komt bij u thuis.

Dit bespreek de Energiecoach met u

 • Op welke manieren u uw huis kunt isoleren
 • Wat dat ongeveer kost
 • Wat u ongeveer zult besparen dankzij die isolatie
 • Hoe en hoeveel geld u kunt terugkrijgen via de ISDE-subsidie en de extra subsidie van de gemeente 
 • En hoeveel geld u kunt terugkrijgen via de extra subsidie van gemeente Nijkerk
 • Hoe het vervolgproces eruit ziet.

Keuze

Na het gesprek bepaalt u wat u wilt. U heeft verschillende opties bij deze speciale isolatie-actie van de gemeente:

 1. U laat een (erkend) bedrijf uw huis isoleren
 2. U isoleert zelf uw huis
 3. U mag er natuurlijk ook voor kiezen om niets te doen. 

Stap 1: offerte

 • U maakt eerst een afspraak met een isolatiebedrijf
 • Een expert van dit bedrijf komt langs om uw woning te bekijken, zodat hij weet wat er nodig is voor de maatregel(en) die u wilt nemen
 • U krijgt een (vrijblijvende) offerte van het bedrijf
 • Bent u akkoord? Dan geeft u het bedrijf een go

Stap 2: de extra subsidie aanvragen

 • U heeft het isolatiebedrijf akkoord gegeven
 • U vraagt de subsidie via dit formulier
 • Maak foto’s van de huidige situatie (en later tijdens en na de werkzaamheden)
 • Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u van ons goedkeuring voor het ontvangen van de subsidie (een zogenaamde ‘subsidieverlening beschikking’)
 • U ontvangt het subsidiebedrag op uw bankrekening
 • Nu mag het isolatiebedrijf aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen
 • En u ontvangt de rekening van het bedrijf
 • Deze rekening stuurt u naar gemeente Nijkerk via duurzaamheid@nijkerk.eu. Daarmee verantwoordt u namelijk de kosten die u hebt gemaakt.
 • We willen ook graag foto’s van voor, tijdens en na de werkzaamheden ontvangen
 • Als alles klopt, mag u de subsidie houden

Hulp nodig?

Ons Energieloket kan u helpen. U kunt bellen naar (033) 247 22 22 en vragen naar onze Energiecoach.

Wat gebeurt er als uw verantwoording niet volledig is?

Die kans is klein omdat we uw aanvraag al hebben goedgekeurd. We zullen met u meekijken wat er nog mist in de verantwoording.

Wanneer u zelf aan de slag gaat met isoleren, krijgt u de subsidie vooraf zodat u de materialen kunt betalen.

Stap 1: de extra subsidie aanvragen

 • U vraagt de subsidie aan via het formulier 
 • Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u van ons goedkeuring voor het ontvangen van de subsidie (een zogenaamde ‘subsidieverlening beschikking’)
 • U ontvangt de subsidie als voorschot
 • U schaft de materialen aan (deze materialen moeten voldoen aan de minimale eisen)

Stap 2: laat zien wat u doet

 • U maakt vooraf foto’s van de plek die u gaat isoleren (de muur, het dak, de vloer of de ramen)
 • Ook tijdens de uitvoering maakt u foto’s van de bouwwerkzaamheden
 • En u maakt foto’s nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd

U verantwoord het ontvangen subsidiebedrag aan de gemeente Nijkerk volgens de voorwaarden.

Hulp nodig?

Ons Energieloket kan u helpen. U kunt bellen naar (033) 247 22 22 en vragen naar onze Energiecoach.

Minimale vereisten van de materialen

De eisen waar de materialen die u gebruikt aan moeten voldoen zijn gebaseerd op de Rd waarden. De gemeente verstrekt deze subsidie voor de volgende activiteiten met als eisen:

a) Dak dan wel zolder- of vlieringisolatie:

 • i) Waarbij ten minste 20 vierkante meter van de oppervlakte van het bestaande dak in de bestaande thermische schil dan wel, indien de zolder of vliering onverwarmd is, van ten minste 20 vierkante meter van de oppervlakte van de bestaande zolder- of vlieringvloer, wordt geïsoleerd
 • ii) Het isolatiemateriaal een Rd -waarde van ten minste 3,5 m2K/W heeft
 • iii) Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.

b) Gevelisolatie:

 • i) Waarbij ten minste 10 vierkante meter van de oppervlakte van de binnen-of buitengevel van de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd
 • ii) Het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 3,5 m2K/W heeft

c) Glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie:

in de bestaande thermische schil door het vervangen van ten minste 8 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte indien een maatregel is aangebracht na 31 december 2022, van:

 • i) Glas, kozijnpanelen of deuren door HR ++ glas, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud- waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K
 • ii) Glas, kozijnpanelen of deuren door triple-glas, in combinatie met een nieuwe isolerend kozijn met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,0 W/m2K.

d) Spouwmuurisolatie:

 • i) Waarbij ten minste 10 vierkante meter van de oppervlakte van bestaande spouwmuren in de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd
 • ii) Het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 1,1 m2K/W heeft
 • iii) Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen

e) Vloer- of bodemisolatie:

 • i) Waarbij ten minste 20 vierkante meter van de oppervlakte van de bestaande vloer of de bestaande bodem in de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd
 • ii) Het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 3,5 m2K/W heeft
 • iii) Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen
Artikel 12. Verantwoording

1. Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient de aanvrager, in aanvulling op hetgeen is bepaald in de Algemene subsidieverordening Nijkerk 2014 het volgende in te dienen:

 • a) De facturen en (betaal) bewijzen waaruit blijkt dat de maatregel(en) is/zijn uitgevoerd
 • b) Bewijs van de hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2) per maatregel
 • c) Bewijs van de behaalde isolatiewaarden na uitvoering van de maatregel(en)
 • d) Foto’s waarop de uitgevoerde, gesubsidieerde activiteit(en) duidelijk zichtbaar zijn.

2. Onverminderd lid 1, dient de aanvrager doe het zelven, bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie het volgende in te dienen:

 • a) Foto’s voor uitvoering, tijdens uitvoering, en na uitvoering van de gesubsidieerde activiteit(en)
 • b) Betaalbewijzen van de gekochte isolatiematerialen

Wanneer een erkend isolatiebedrijf het doet

 • Bij één isolatiemaatregel krijgt u €500,- (ex. BTW) subsidie
 • Bij twee of meer isolatiemaatregelen krijgt u €1.000,- (ex. BTW)

Wanneer u het isoleren zelf doet

 • Bij één isolatiemaatregel krijgt u €350,- (ex. BTW)
 • Bij twee of meer isolatiemaatregelen krijgt u €750,- (ex. BTW)

ISDE-subsidie

Naast de subsidie van de gemeente mag u ook nog de ISDE-subsidie aanvragen. Deze kunt u aanvragen nadat de isolerende maatregelen zijn uitgevoerd. 

Hulp nodig?

Heeft u daar ondersteuning bij nodig? Ons Energieloket kan u helpen. U kunt bellen naar (033) 247 22 22 en vragen naar onze Energiecoach.

Gemeente Nijkerk wil graag dat iedere inwoner zijn huis kan isoleren. Het woont een stuk fijner. U zult minder hoge energiekosten hebben. En dankzij isolatie zal uw huishouden minder CO2 uitstoten. Hoe minder CO2-uitstoot hoe beter, want dat is waardoor de aarde sneller opwarmt dan het aankan.

Meer weten over het beleid van de gemeente? Klik dan hier.

Ga naar de inhoud