Zoek

Bijeenkomst Windmolens in Nijkerk

windmolens in Nijkerk bijeenkomst

Stand van zaken rondom onderzoek

We hebben steeds meer duurzame stroom nodig, ook in Nijkerk. Een deel daarvan wil de gemeente opwekken met behulp van windmolens. Maar niet voordat we goed hebben onderzocht wat er kan en waar dat kan. We praten u graag bij over de stand van zaken rondom een onderzoek dat we gaan doen bij twee zoekgebieden die we in beeld hebben langs de snelweg A28. We nodigen u daarom van harte uit om deel te nemen aan een bijeenkomst.

Bijeenkomst over windmolens Nijkerk

Deze bijeenkomst over windmolens duurt een uur. U heeft de keuze uit verschillende tijden. We organiseren dus dezelfde bijeenkomst op verschillende momenten. Er zijn drie bijeenkomsten op locatie en eentje online. Bij het aanmelden kiest u meteen wanneer u erbij bent. U kunt kiezen uit:

20 november: op de locatie De Flier (Blekkerserf 4)

 • van 16.30 tot 17.30 uur
 • van 19.00 tot 20.00 uur
 • van 20.30 tot 21.30 uur

21 november: online

 • van 20.00 tot 21.30 uur

Bijeenkomst

De bijeenkomst duurt een uur. Daarin bespreken we met u de stand van zaken en heeft u ruimte om op verschillende onderwerpen uw vragen te stellen.

Stand van zaken

We praten u bij wat de stand van zaken is. In het kort: we hebben 2 zoeklocaties langs de A28 op het oog, waarbij we willen onderzoeken of die inderdaad geschikt zijn. Daarom gaan we onderzoek doen naar de effecten die windmolens kunnen hebben op de omgeving daar. Zoals geluid, slagschaduw en de invloed op flora en fauna. Eind 2021 is daar al een bijeenkomst over geweest, waarna u als inwoner uw zienswijze kon indienen op deze concept-NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau, oftewel het startdocument voor een MER: een Milieueffectenrapport). Veel inwoners  hebben dat gedaan. Met behulp van deze zienswijzen is de opzet van het onderzoek aangepast. De gemeenteraad neemt dit binnenkort in behandeling.

Ruimte voor vragen

Na de uitleg over de stand van zaken kunt u bij verschillende ’tafels’ uw vragen stellen. U kunt daarbij kiezen uit de onderwerpen:
 • Het project A28 Wind: hoe gaat het verder?
 • De beantwoording van de zienswijzen op het onderzoeksplan
 • Wat wordt er onderzocht?
 • Alles over windmolens
 • Meedoen in een windcoöperatie

De volgende stappen

Als de gemeenteraad akkoord gaat de opzet van het onderzoek kunnen we opdracht geven om het onderzoek uit te voeren. Wanneer de gemeenteraad niet akkoord is, moet het plan verder aangepast worden.

Als het onderzoek is uitgevoerd krijgen we daar een rapport van. De uitkomsten van het onderzoek worden met u gedeeld en leggen we weer voor aan de gemeenteraad. Ook in dat proces kunt u als inwoner input geven. 

We moeten onze energie duurzaam gaan opwekken, zodat we in 2050 energieneutraal zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord en dat is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Om het klimaat te ontzien moeten we helaas offers brengen. De baten (het tegengaan van verdere opwarming van de aarde en het rampzalige effect daarvan op het klimaat) wegen in dit geval zwaarder dan de lasten.

Om het landschap zoveel mogelijk te ontzien, streven we ernaar zoveel mogelijk daken in Nijkerk te gebruiken voor zonnepanelen, zodat er minder vierkante meters in het buitengebied nodig zijn. En we zetten in op energiebesparing, zodat we minder duurzame energie hoeven op te wekken (en dus minder zonnevelden en windmolens nodig hebben).

Wanneer u op de hoogte wilt blijven over de ontwikkelingen van het project Duurzame Verbinding A28, dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. U kunt zich bij iedere editie weer afmelden. U kunt zich aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen. Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar duurzaamheid@nijkerk.eu. 

Aanmeldformulier

  Privacyverklaring

  Ga naar de inhoud